Akustické prvky pro nevidomé a slabozraké

Další se záměrů koncepčního materiálu „Jablonec nad Nisou - město bez bariér“ (č. 5, 56 a 61), kterému se pravidelně v měsíčníku věnujeme, se snaží usnadnit osobám s poruchami zraku dosažitelnost ošetření u lékaře, úřadů a dalších institucí a napomoci zlepšit jejich prostorovou orientaci. Jednou z mnoha již dříve popsaných možností je úprava prostředí na bázi akustického signálu.

Logo - nevidomýAkustické prvky mají nejen funkci orientační, ale většinou i funkci informační. Dodatečná instalace akustických prvků je stavebně mnohem jednodušší než dodatečné zřízení prvků hmatných.

Hlasové majáčky

Veřejné budovy jsou v poslední době vybavovány přijímači, které mohou vydávat zvukový signál v různých variacích. Jedná se o akustický zvukový nebo digitální hlasový majáček, který lze umístit např. nad vchod budovy. Pokud má zrakově postižený občan vysílačku VPN, může si tak snáze najít cestu. Zvukové majáky jsou různých druhů - signalizační (např. klapavé atp.) jak je známe z pražského metra, ale i hlasové, které prostřednictvím nahrané fráze občanovi sdělí, před kterým úřadem se nachází, ale i to, jaké informace a služby zde může získat.

Jablonecký městský úřad plánuje instalaci takovéhoto zařízení u vchodu do svých budov, konkrétně např. v objektu radnice u Vnitřního informačního střediska a na budovu v Komenského ulici. Majáky jsou samozřejmou součástí plánovaného vybavení v projektu „Spolkový dům Floriánka“.

V městské hromadné dopravě vysílačky pomáhají při orientaci v tom, jaká linka ke stanici přijíždí, případně do jaké zastávky právě autobus vjíždí. V Jablonci n. N. se využívají. Za finančního přispění města bylo před několika lety zakoupeno 10 ks vysílaček, které byly prostřednictvím Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých v ČR předány nejpotřebnějším občanům.

Zajištění zvukových znamení pro nevidomé u důležitých objektů jako jsou zdravotnická zařízení a veřejné budovy je na zvážení každého vlastníka budovy či provozovatele služby a jistě by bylo dalším krokem k odstranění „bariér“ v našem městě. V příštím čísle se dočtete o konkrétních přístrojích a jejich využití.

Vytvořeno 27.1.2005 9:48:48 | přečteno 3171x | Jitka Šorfová