02/2005

Jablonečané, pomozme Asii

Slovo starosty města

26.1.2005 13:09:07 | přečteno 2332x | Petr Vitvar | Celý článek
 

Elektronická komunikace

Komunikace s úřadem v podobě tradičních způsobů, tj. formou dopisů nebo osobních návštěv občanů na úřadě, je stále více nahrazována moderní komunikací pomocí internetu. Jejím předpokladem je otevření internetových stránek našeho města na adrese www.mestojablonec.cz. Občanům se tady nabízejí následující tři možnosti komunikace.

26.1.2005 13:20:24 | přečteno 2412x | Petr Vitvar | Celý článek
 

Příprava rozpočtu 2005

V těchto dnech již přípravné práce na tvorbě rozpočtu završilo městské zastupitelstvo svým hlasováním. Ukončen tak byl složitý několikaměsíční proces balancování výdajových potřeb v jednotlivých oblastech života města a odhadování našich možných příjmů. Odhad vlastních příjmů doplňujeme zkoumáním možností dalšího financování, abychom měli pro daný rok k dispozici prostředky na široký vějíř potřeb chodu města a jeho dalšího rozvoje.

28.1.2005 12:33:29 | přečteno 2235x | Ing. Radovan Louda | Celý článek
 

Koše na psí exkrementy

Papírové sáčky nahradí igelitové.

26.1.2005 14:17:53 | přečteno 2932x | Vladimír Kolman | Celý článek
 

Ochrana ovzduší

povinnosti pro podnikatele

26.1.2005 14:46:10 | přečteno 2865x | Petr Vitvar | Celý článek
 

Jablonecké výstaviště

dokončení rekonstrukce areálu a okolí

27.1.2005 14:18:51 | přečteno 3459x | Mgr. Petr Karásek | Celý článek
 

Akustické prvky pro nevidomé a slabozraké

Další se záměrů koncepčního materiálu „Jablonec nad Nisou - město bez bariér“ (č. 5, 56 a 61), kterému se pravidelně v měsíčníku věnujeme, se snaží usnadnit osobám s poruchami zraku dosažitelnost ošetření u lékaře, úřadů a dalších institucí a napomoci zlepšit jejich prostorovou orientaci. Jednou z mnoha již dříve popsaných možností je úprava prostředí na bázi akustického signálu.

27.1.2005 9:48:48 | přečteno 3180x | Jitka Šorfová | Celý článek
 

Poradna spotřebitele

Malá škola kvality textilu - VII. část

27.1.2005 14:13:34 | přečteno 3763x | Ing. Milena Havlová | Celý článek
 

Múza 2005

Výsledky literární soutěže "Život není náhoda".

27.1.2005 14:06:20 | přečteno 2558x | Petr Vitvar | Celý článek
 

Nemocnice na kraji města - VIII. část

Gynekologicko-porodnické oddělení

27.1.2005 14:34:44 | přečteno 3243x | Petr Vitvar | Celý článek
 
Vytvořeno 26.1.2005 13:06:41 | přečteno 6274x | Petr Vitvar