Správní poplatky

Změny od 1. ledna 2005

S účinností od 1. ledna dochází k legislativní úpravě v oblasti Správních poplatků. Dosud platný zákon č. 368/1992 Sb. o správních poplatcích doznává jedné z nejradikálnějších změn od jeho vzniku. Od nového roku tak musí občané počítat se změnou částek při platbách na úřadech.

Do uzávěrky tohoto čísla nebyl příslušný právní předpis publikován ve Sbírce zákonů. Zde uvádíme příklady některých sazeb frekventovaných správních poplatků hrazených za úkony v rámci činností Správního odboru MěÚ.

Správní agendy

Nejméně se změna dotýká Správních agend, kde i nadále zůstávají v platnosti:

Evidence obyvatel

Ohlášení změny místa trvalého pobytu, výpis údajů k vlastní osobě 50, - Kč

Cestovní doklady

Vydání CP se strojově čitelnou zónou osobě starší 15 let do 30 dnů 200, - Kč
Vydání CP bez SČZ osobě starší 15 let ve lhůtě kratší 600, - Kč

Občanské průkazy

Nově se zvyšuje poplatek u Občanských průkazů:

Vydání nového OP za poškozený, zničený, ztracený, odcizený nebo obsahující zápisy neoprávněně provedené, anebo zápis nepovinných údajů na žádost občana 100, - Kč

Dopravně silniční agendy

Na úseku Dopravně správních agend dochází ke změnám nejvýraznějším.

Zápis do registru vozidel povinně opatřených registrační značkou:

motocykl do 50 cm3 300, - Kč
motocykl nad 50 cm3 500, - Kč
motorové vozidlo s nejméně čtyřmi koly 800, - Kč
Dočasné vyřazení vozidla z registru vozidel (tzv. „depozit“) 100, - Kč
Zápis změny do technického průkazu vozidla a do registru vozidel 50, - Kč
Přidělení a vydání 1 ks tabulky s registrační značkou (dříve SPZ) 200, - Kč

Ke změnám v oblasti schvalování technické způsobilosti jednotlivě vyrobeného či dovezeného vozidla nedochází, tzn. že zůstávají v platnosti poplatky dosavadní, tj. 2 000, - Kč resp. 1 000, - Kč.

Živnostenské podnikání

Na úseku živnostenského podnikání taktéž zůstává většina dosavadních sazeb v platnosti, poplatky za vydání Živnostenského listu a Koncesní listiny se nemění, nově se nezpoplatňuje zrušení živnost. oprávnění na žádost podnikatele (dříve 150, - Kč), zpoplatněna dále není změna ŽL a KL, pokud navazuje na změnu již provedenou v obchodním rejstříku (např. změna sídla).

Nově se zavádějí poplatky:

Zápis zemědělského podnikatele do evidence 1.000, - Kč
Změna zápisu zemědělského podnikatele 500, - Kč
Vytvořeno 23.12.2004 7:25:08 | přečteno 3497x | Petr Vitvar
load