Podněty ze setkání

V minulém vydání jsme vás informovali o některých vašich podnětech či požadavcích z jednotlivých částí Jablonce n. N., které zazněly na jarních setkáních občanů s představiteli města. K dalším podnětům se nyní vracíme.

Rýnovice - sklářský odpad

V minulém vydání jsem vás informovali, že nájemce areálu bývalého zemědělského družstva v Rýnovicích měl do 10. prosince odstranit veškerý odpad ze silážní jámy. Ve čtvrtek 16. prosince zde byla oddělením životního prostředí a krajským úřadem provedena kontrola, která ukázala, že další převážná část odpadu byla již odvezena. V silážní jámě nyní zbývá cca 1/3 z celkového objemu. Ten bude, jak nájemce přislíbil, zlikvidován do konce ledna, podle povětrnostních podmínek i dříve.

Žižkův vrch - šrotiště, Skřivánčí ul.

Obyvatelé u Skřivánčí ulice upozornili, a to nejen na setkání, na hluk kolem výkupny železného šrotu u hlavního vlakového nádraží. Ihned po jarním setkání na Žižkově vrchu zde bylo provedeno místní šetření a v květnu dvakrát změřen hluk. Hluková studie splňuje všechny požadavky nařízení vlády. Přesto na základě šetření majitel navrhl organizační opatření pro provoz výkupny. To nedovoluje, aby železný odpad z nákladních automobilů, jež přijedou po skončení pracovní doby, byl složen ještě téhož dne. Musí počkat do druhého dne na osmou hodinu ranní. Nejpozději je možné vykládku uskutečnit mezi 19.00 - 19.30 hodinou, pokud ale bude před tím činnost na čtyři hodiny přerušena.

Stručně - Kokonín, centrum

Již několikrát se objevil podnět na úpravu a zpevnění cesty, používané jako zkratky, která vede z Tovární ulice ke hřbitovu, známá jako cesta „pod trubkami“. Vzhledem k tomu, že se nejedná o oficiální cestu, byla by legalizace a zprovoznění finančně nákladné, proto se zatím s úpravou nepočítá.

Na komplikovaný výjezd z ulice Dubová do Maršovické upozorňovali lidé v Kokoníně a navrhovali umístit na křižovatku dopravní značení. V říjnu 2004 zde byly umístěny dopravní značky „dej přednost v jízdě“ a „hlavní komunikace“.

Další informace:

Článek z minulého čísla: Vaše podněty ze setkání se řeší

Vytvořeno 22.12.2004 16:13:09 | přečteno 2471x | Petr Vitvar
load