Jsme připraveni na třetí věk? VIII. část

V prosincovém měsíčníku jsme se začali věnovat bydlení v seniorském věku. Jednou z možností jsou i Domy pro seniory.

Ilustrační obrázek: seniořiPři pobytu v těchto zařízeních však vzniká problém, jak řešit péči o obyvatele v době, kdy ztratili soběstačnost, neboť jen velmi málo měst má zařízení, kde tyto druhy péče na sebe plynule navazují. Tímto problémem je třeba se ještě zabývat. Mnoho práce při řešení problematiky služeb pro seniory mohou vykonat nejen obce, ale také nestátní neziskové subjekty.

Doplnění sítě sociálních služeb je záležitost neustálého vývoje, vycházejícího z potřeb a skladby obyvatel a je hodně závislá na ekonomické situaci měst, obcí i státu. Je nutné, aby občané sami na mezery v síti sociálních služeb upozorňovali, neboť nejlépe znají své potřeby.

Aktivní přístup k životu vyřeší mnohé zbytečné problémy. V letošním roce vstoupil náš stát do Evropské unie. Budeme tak mít i blíže k různým modelům života starší a střední generace. Možná zjistíme, že ne všechno, co se nám zdá být sociálními výhodami pro seniory v evropských zemích, vyplývá z výše důchodu a finančních možností. Možná zjistíme, že se jen jedná o jiný životní styl, lepší využití volného času, stanovení si jiných priorit, než je zvykem v naší zemi.

Neházejme tedy „flintu do žita“ s prvními příznaky stáří, neříkejme „mně už to nestojí za to, nedá se už nic dělat“, když nikdo z nás neví, kolik krásných dní, měsíců a let jej ještě čeká. Za tu dobu se můžeme ještě smířit se sousedem, se kterým se hněváme, začít psát kroniku svého života, která bude pro naše vnoučata jednou zdrojem poučení nebo možná zábavy nebo se naučit ruční práce, které jsme předtím nikdy nedělali, ale vždycky se nám líbily, potkat nové přátele a mnoho dalších věcí. Je jenom na nás, jestli plně využijeme všechny dny, které nám byly dány. Přejme si tedy nejen štěstí a zdraví, ale i dobrou náladu a vůli udělat každý den něco - třeba malého pro sebe a pro své okolí.

oddělení sociálních služeb a zdravotnictví MěÚ

Vytvořeno 23.12.2004 9:01:16 | přečteno 2305x | Petr Vitvar
load