Finance z Evropské unie

Projekty města spolufinancované z prostředků EU.

Olympiáda mládežeMěsto Jablonec n. N. má bohaté zkušenosti v oblasti získávání finančních prostředků z fondů Evropské unie. Vzhledem ke své příhraniční poloze a velice dobrým vztahům s našimi partnery z Německa a Polska jsme již od roku 1998 realizovali celou řadu projektů v oblasti kultury, sportu, vzdělávání a cestovního ruchu.

Projekty realizované v roce 2004

Ve druhé polovině března se v prostorách bývalého výstaviště uskutečnil 4. ročník mezinárodního veletrhu cestovního ruchu Euroregion Tour. Veletrh byl zaměřen na blížící se vstup České republiky do EU a nesl název: „Po Evropě poprvé bez pasu“. Veletrhu se zúčastnilo téměř osmdesát vystavovatelů a navštívilo jej přibližně 5 000 návštěvníků. Projekt jsme připravili ve spolupráci s německým partnerem Tourismusverband Oberlausitz/Niederschlesien v Bautzenu a EU přispěla šedesátipěti procenty celkových nákladů.

Koncem června jsme realizovali další projekt, Sportovní hry mládeže partnerských měst. Jednalo se již o 10. ročník sportovních her, kterých se zúčastnilo přibližně 300 mladých sportovců z Jablonce nad Nisou, Bautzenu, Jelení Góry a Heidelbergu. Soutěžilo se ve fotbalu, volejbalu, basketbalu a házené. V celkovém hodnocení měst Jablonec n. N. obsadil první místo. Projekt jsme připravili ve spolupráci s Okresním svazem Tělovýchovy Jablonec n. N. a Městským úřadem v Bautzenu. Evropská unie nám přispěla částkou ve výši 90 % z celkových nákladů. V roce 2004 probíhala a dále probíhá realizace investičního projektu Euroregion Nisa Centrum obchodní spolupráce, jehož výstavba byla slavnostně zahájena 6. října 2004 a bude dokončena v listopadu 2005. Na území bývalého výstaviště vznikne nové centrum pro podnikatele s víceúčelovým sálem a restauračním zázemím, zařízení potřebné pro organizaci společných přeshraničních aktivit. Projekt je spolufinancován z programu Phare, česko-polská spolupráce částkou 68,2 mil. Kč.

Vizualizace návrhu Centra obchodní spolupráce, obrázek se otevře v novém okněNové projekty pro rok 2005

Dohromady jsme pro následující rok předložili devět projektových žádostí v celkovém objemu nákladů 106 mil. Kč. Z této částky žádáme EU o spolufinancování v celkové výši 73 mil. Kč a státní rozpočet o spolufinancování ve výši 17,3 mil. Kč. Z malých projektů jsme podali do programu přeshraniční spolupráce Phare celkem pět žádostí, a to ve spolupráci s německými partnery z měst Bautzen a Weißwasser a polským partnerem z Jelení Góry. Jedná se o uspořádání 8. ročníku výstavy výtvarných prací a uměleckých dílen pod názvem Mosty a o 5. ročník projektu Společná akce cyklistů měst Jablonec n. N., Bautzen a Jelenia Góra. Na tyto projekty byly koncem prosince 2004 podepsány grantové smlouvy. Dále jsme předložili projekty pro 5. ročník mezinárodního veletrhu cestovního ruchu Euroregion Tour, 5. ročník akce Týden seniorů a vytvoření nového regionálního turistického produktu Sklářská a kamenářská stezka.

V souvislosti s výstavbou Centra obchodní spolupráce jsme předložili, v rámci Národního programu Phare, projekt Rekonstrukce ulic U Muzea, Jiráskova a vybudování parkoviště na místě tržnice. Dále jsme připravili projekt na Rekonstrukci přístupových komunikací k podnikatelským subjektům v lokalitě ulice Smetanova. Výše uvedené projekty byly vyhodnoceny jako úspěšné, v případě konečného rozhodnutí schvalujícího orgánu budou grantové smlouvy podepisovány během ledna 2005.

Zbývající dva investiční projekty jsme předložili do Společného regionálního operačního programu. Jedná se o projekt Místo pro život - Spolkový dům Floriánka, který byl vyhodnocen jako úspěšný a nachází se před podpisem grantové smlouvy a o projekt Regenerace historického centra města Jablonec nad Nisou, který řeší rekonstrukci Dolního náměstí, kostela Sv. Anny a ulic Soukenné a Dvorské. V současné době probíhá jeho hodnocení na národní úrovni.

Mgr. Iveta Habadová, euromanažer Města Jbc

Vytvořeno 23.12.2004 9:01:50 | přečteno 2747x | Petr Vitvar
load