Stavební práce na silnicích pomalu končí

S nástupem zimy končí stavební práce na opravách místních komunikací a chodníků zabezpečovaných našim Dopravním a silničním úřadem. V letošním roce před námi stál poměrně nelehký úkol, připravit a realizovat celou řadu jednotlivých staveb v celkovém objemu asi 45 mil. Kč.

Suma, zastupitelstvem vyčleněná na opravy vozovek v letošním roce, je dvojnásobná, než tomu bylo v letech minulých. Jak ale ukazuje stav našich ulic a chodníků, potřebná by byla každoročně částka ještě větší.

Krom drobných oprav a výspravek, realizovaných technickými službami, jsme opravili chodník z asfaltobetonu v ulici Dr. Randy a dalších osm chodníků z betonové zámkové dlažby. Největší akcí byl dlouhý chodník v Nové Pasířské a řada úseků v ulici Na Hutích, kde jsme zpřístupnili průmyslové areály pro pěší a spojnice od divadla, do křižovatky Liberecké s ulicí Budovatelů. Další velký úsek jsme opravili v Rychnovské ulici, od Kokonínské školy směrem do města. Kratší chodníky jsme nově vybudovali v ulici Sokolovské a Pražské a poslední ve Vrkoslavické ulici. Celkový náklad na tyto stavby činí zhruba 6 mil. Kč.

Opravy vozovek jsme zahájili na jaře odfrézováním asfaltu a pokládkou asfaltobetonových povrchů v ulicích Komenského a Rýnovická. V Selské byla vybudována nová komunikace, rovněž z asfaltobetonovým povrchem. Pokračovali jsme v Dubové ulici pokládkou obrubníků a povrchem v horní partii, v Trpasličí, Antala Staška a Malé Novoveské jsme povrch opravili živičným recyklátem a v Růžové také asfaltobetonem.

Na začátku prázdnin jsme zahájili velkou opravu v Ještědské ulici. Jednalo se o kompletní rekonstrukci vrchních konstrukčních vrstev vozovky s položením nového povrchu, přesazením a doplněním chod­níkových obrub a přípravou na vybudování chodníků v roce 2005, kdybychom rádi dokončili druhou etapu až do ulice Skřivánčí. Na této stavbě jsme proinvestovali cca 6 milionů Kč. Největší kapacity jsme na základě rozhodnutí městské rady soustředili do oblasti kolem kina Oko, kde budeme pokračovat druhou etapou v příštím roce.

Vytvořeno 26.11.2004 10:48:11 | přečteno 2352x | Ing. Radovan Louda