Sportovní areál v Břízkách

Záměr rozvoje sportovního areálu Břízky a jeho okolí v prostoru jablonecké přehrady sleduje rozšíření možností pro rekreační i vrcholový sport a dále zahrnuje návrh na zlepšení dopravní obslužnosti této oblasti. Jedná se o navržený soubor objektů, které doplňují a zkvalitňují stávající sportovní zařízení, zlepšují dopravní situaci pro chodce a zvyšují kapacitu parkovacích míst.

Foto: Hala TSC, obrázek se otevře v novém okněChodník pro pěší v Průběžné ulici je navržen pro zlepšení dopravní situace chodců, vede po pravé straně od čp. 14 až ke vstupu do areálu TSC v celkové délce 595 m. Jeho první etapa do křižovatky u odbočky na Tajvan bude připravena k realizaci na jaře 2005.

Nové parkoviště u haly TSC je zamýšleno pro možnost parkování při pořádání sportovních akcí a pro rekreační aktivity v areálu Břízky v prostoru navazujícím na areál TSC. Zde je nutná změna územního plánu, realizace tak přichází v úvahu nejdříve v roce 2006. Kapacita parkoviště bude cca 60 míst.

Plán budoucího dětského hřištěPlán budoucího dětského hřiště v Břízkách, obrázek se otevře v novém okně
Kliknutím obrázek zvětšíte

Parkoviště a dětské hřiště u Rybářské bašty budou zřízeny ještě letos na pravém břehu přehrady, provedeno bude rozšíření parkoviště před restaurací a v ulici J. Hory o cca 25 míst. Plocha zrušeného hřbitova bude upravena na dětské hřiště o ploše zhruba 4 000 m2.

Dětský areál TSC bude ve výhledu umístěn v prostoru mezi budoucím parkovištěm a vodní plochou v nivě místní vodoteče. Bude se jednat o komplex dřevěných prolézačkových soustav kombinovaných s přírodními prvky - vodou, stromy, keři a trávníky.

Foto: Stavba dětského hřiště, obrázek se otevře v novém okněRozšíření běžeckých lyžařských tratí řeší umístění nových tras v prostoru mezi kolečkem a areálem SK Břízky. Tím dojde k propojení všech tří areálů (kolečko, biatlonová střelnice a SK Břízky) a závody bude možno zatraktivnit pro veřejnost. Nové tratě jsou navrženy s využitím stávajících cest. Blízkost vodní nádrže Mšeno s dostatečným objemem vody je možno využít pro systém umělého zasněžování, kterým bude postupně vybavena většina lyžařských tratí. Řešení bude realizováno v časových etapách, první probíhá již v letošním roce.

Hřiště s umělým povrchem je dokončováno v těchto dnech, jedná se o modernizaci pískového hřiště na povrch typu umělá tráva třetí generace. Zařízení bude sloužit široké základně fotbalistů z celého okolí Jablonce, zejména pak mládeži.

Cílem výstavby uvedených objektů je, kromě zlepšení podmínek pro sport, též rozšíření rekreačních možností pro každodenní odpolední a podvečerní rekreaci občanů Jablonce a jeho okolí. V zimním období se zlepší nástupní možnosti lyžařů na Jizerskou magistrálu, v létě pak mohou být tratě využívány pro kondiční běh, cykloturistiku, nebo pro příjemné procházky v okolí jablonecké přehrady.

Mgr. Petr Karásek
místostarosta

Vytvořeno 27.10.2004 13:57:04 | přečteno 5301x | Petr Vitvar
load