Předcházejte krádeži a vykrádání vozidel

Okres Jablonec n. N. se již delší dobu potýká s neslavnou statistikou týkající se počtu odcizených a vykradených vozidel. Přímo na území města Jablonce n. N. se daří celkem příznivě snižovat toto množství.

Ilustrační obrázekVelký přínos při snižování počtu odcizených a vykradených vozidel má bezesporu již velmi dokonalý kamerový systém, který je přímo napojen na služebnu Městské policie. Kamery ovlivňují činnost zlodějů hned dvěma způsoby. V prvním případě odrazují zloděje od činu tím, že zloděj může být ihned zachycen na kameře a v krátké době odhalen. V druhém případě je možné při nahlášení odcizení vozidla shlédnout natočený záznam z kamery a vyhodnotit situaci, která v daném místě nastala. Z tohoto důvodu není určitě na škodu skutečnost, že kamery jsou pouhým okem postřehnutelné. Řada řidičů v dnešní době volí raději k parkovaní vozidel místa, která jsou kontrolována právě tímto kamerovým systémem. Větší problém při krádežích nastává v okrajových částech města, tzn. tam, kam již kamery nedosáhnou.

Velmi potřebné je, aby majitelé vozidel věnovali větší pozornost zabezpečení svých vozidel a neusnadňovali zlodějům jejich počínání (mechanické zabezpečovací systémy - zámky řadící páky nebo uzamykatelné tyče k volantu či k pedálům, elektronické systémy, pískování skel a v neposlední řadě stále se zdokonalující vyhledávací a navigační zařízení). Policie ČR v různých intervalech koná akce zaměřené na předcházení krádežím motorových vozidel. Bez pomoci vlastníků vozidel se však výsledek nedá tak dobře ovlivňovat.

Pomocníkem při předcházení krádežím vozidel se stal i nový přístroj, který PČR obdržela na jaře letošního roku. Je to zařízení, které se jmenuje LOOK a rychlým způsobem vyhodnocuje u projíždějících vozidel, zda registrační značka a typ vozidla odpovídají záznamu v registru vozidel.

Srovnání množství odzicených a vykradených vozidel na území města Jablonce nad Nisou

Odzizená vozidla Počet Objasněno
2003 114 11
2004 120 23

Vykradená vozidla Počet Objasněno
2003 165 25
2004 117 15

Z tabulek je patrno, že v letošním roce došlo ke snížení počtu vykradených vozidel.

Množství odcizených vozidel mírně vzrostlo. Vzrůst je dán i skutečností, že stále vzrůstá množství provozovaných vozidel.

Pro dokreslení situace:

  • v celém okrese Jablonec n. N. bylo v letošním roce odcizeno celkem 263 motorových vozidel (nárůst oproti předchozímu roku o 37 vozidel),
  • ustanovit pachatele těchto činů se podařilo u 44 vozidel, tento ukazatel je lepší než předchozí rok,
  • loňský rok bylo objasněno 24 vozidel,
  • v celém Severočeském kraji bylo za toto období odcizeno celkem 2 114 vozidel, objasněno bylo 419 vozidel.

npor. Mgr. Ludmila Knopová
tisková mluvčí OŘ PČR

Kampaň proti krádežím

Ministerstvo vnitra ČR ve spolupráci s jednotlivými městy připravuje mediální kampaň a to vždy k tomu druhu trestné činnosti, který město sužuje nejvíce. V Jablonci n. N. jsou to již několik let krádeže a vykrádání motorových vozidel. Na přelomu listopadu a prosince proto budeme míjet billboardy právě s touto tematikou.

Dana Hulíková, tisková mluvčí MP

Další informace: Web Městské policie v Jablonci n. N.
Vytvořeno 26.10.2004 12:31:37 | přečteno 2846x | Petr Vitvar
load