Jablonec - město bez bariér

„Áčka“ jsou nebezpečná nejen pro hanicapované.

Logo: Bez bariérZastupitelstvo města schválilo na letošním říjnovém zasedání materiál „Jablonec nad Nisou - město bez bariér“, který koncepčně řeší problematiku zdravotně postižených občanů města. Podněty a připomínky občanů města jsou zde zpracovány do jednotlivých záměrů řešení - materiál jich obsahuje celkem osmdesát tři.

Na webových stránkách www.bezbarier.cz naleznete přehled míst, která již v našem městě jsou bezbariérově přístupná. Přivítáme další podněty občanů města, zástupců firem i dalších organizací a průběžná upozornění na nedostatky ve městě ve smyslu bariérovosti. Důležité jsou pro nás také informace o tom, kde již bezbariérový přístup vyřešen byl, aby bylo možné informace aktualizovat (tel.: 483 357 656 - J. Šorfová, sorfova@mestojablonec.cz).

Pokud náš pohled na budování nových staveb, umístění reklamních panelů atd. doplníme i o hledisko bariérovosti, vytvoříme tak ve městě rovné podmínky pro všechny občany. Vyřizovat si své záležitosti samostatně chceme přece všichni.

Ilustrační obrázek: áčkoReklamní poutače typu „Áčko“

Záměr číslo 37 výše uvedeného materiálu řeší problémy, které způsobují zdravotně postiženým občanům reklamní poutače typu „Áčko“.

Pouze na pěší zóně od Komenského nám. k ulici Podhorská jsme jich v těchto dnech napočítali 32 kusů. Pro zdravého člověka není většinou problém se této reklamě vyhnout, ale pro nevidomého se jedná o velice nebezpečnou překážku. Konkrétně tam, kde jsou postaveny i dva poutače těsně vedle sebe, se v některých místech pěší zóna podobá slalomové dráze. Na Dolním nám. a v Kamenné ulici jsou reklamy umístěny na chodníku, kde jsou zároveň autobusové zastávky a průchod je zde téměř nemožný. Problém projet nebo projít mají též osoby na vozících, speciálních kočárcích a osoby, pohybující se o berlích, či holích.

Na polovinu září 2004 byla svolána pracovní schůzka, jejímž cílem bylo projednat danou problematiku, navrhnout možná řešení a domluvit se na jednotném postupu všech zúčastněných institucí.

Z hlediska bezpečnosti silničního provozu je specifikováno, kde „Áčka“ nesmí být - například na přechodu pro chodce, v křižovatce, na vodícím pruhu pro nevidomé a slabozraké, u obrubníku. Dále vadí, pokud je spodní okraj poutače výše než 10 cm od povrchu vozovky, nevidomý člověk jej holí nenahmatá, poutač musí být též stabilní proti převrácení. Umístění těsně u vchodů do obchodů, institucí, školských zařízení je nevhodné, vadí nevidomým na místě odboček do ulic a tam, kde se ulice kříží. Vozíčkářům působí problémy na bezbariérových nájezdech do budov, těsně u parkovacích míst pro vozíčkáře atp. Umístění „Áčka“ povoluje Dopravní a silniční úřad MěÚ za dodržení určitých podmínek (na základě souhlasu vlastníka pozemku a souhlasu Dopravní policie ČR). Městská policie v Jablonci n. N. bude kontrolovat dodržování podmínek umístění.

odd. soc. služeb a zdrav.

Vytvořeno 26.10.2004 14:06:27 | přečteno 2681x | Petr Vitvar
load