Opravy komunikací pokročily

Již více než měsíc probíhají opravy komunikací v lokalitě kina Oko, tedy ulic Svatopluka Čecha, Mlýnské, Skelné a části Vysoké. Pěkné počasí práci přeje, bohužel však dochází ke komplikacím, tak jako na každé stavbě tohoto rozsahu.

Ulice Ještědská, foto: Petr Losert, obrázek se otevře v novém okněPo odebrání stávající, naprosto nevyhovující konstrukce vozovky, byly odkryty vysoko položené plynové přípojky v ulici Mlýnské a Vysoké. Přestože k sítím uloženým ve vozovce máme kladná stanoviska od všech vlastníků, dochází k takovýmto překvapením, která komplikují stavbařům život. Stavební firma, která provádí vlastní opravu komunikace, nemůže a ani nesmí zajišťovat přeložení těchto plynových přípojek, vše se řeší s majitelem těchto přípojek, jímž je akciová společnost Severočeská plynárenská. Nutno konstatovat, že i přes dílčí problémy s delšími termíny z jejich strany je vzájemná spolupráce na dobré úrovni a vzniklé potíže se daří řešit tak, aby nedošlo k prodloužení konečného termínu ukončení stavby.

Obdobná situace nastala po otevření komunikace Sv. Čecha a Vysoké - tentokrát se jednalo o kanalizaci. Původní, ještě ani nezatrubněná kanalizace, byla uzavřena kamennými překlady, na mnoha místech narušenými. Jedna z možností byla kanalizaci v tomto stavu ponechat a ve stavebních pracích pokračovat. S vysokou pravděpodobností by zde ale v relativně brzké době došlo k potížím, které by se musely následně řešit vstupem do nové konstrukce vozovky. Proto investor Město Jablonec n. N. vyvolal jednání se Severočeskými vodovody a kanalizacemi a Severočeskou vodárenskou společností. Díky jejich vstřícnému postoji dojde k zatrubnění problematických částí ještě v průběhu stavby, konkrétně v části ulice Sv. Čecha. Je to jedna z komplikací, která zatím nemá za následek prodloužení termínu dokončení celé stavby. Podle očekávání klade celá akce nemalé nároky na obyvatele uvedené lokality, stejně jako na podnikatelské firmy, které zde sídlí. Snaha o maximální informovanost všech zúčastněných i vstřícnost stavebních firem nese ovoce a mnohé aktuální připomínky nebo potíže jsou řešeny na místě „za pochodu“.

Po třech měsících byla dokončena oprava ulice v Ještědské ulici na Žižkově vrchu. Ukončeny byly práce na přeložce plynovodu a položen byl asfaltový koberec. Komunikace dostala novou tvář a obyvatelům přilehlých nemovitostí skončilo nepříjemné období vyvolané stavebními pracemi v jejich ulici. Náklady na rekonstrukci této části ulice jsou zatím přes 5 mil. Kč z rozpočtu města. Rovněž zdárně pokračují stavební práce v ulici Na Hutích. Město Jablonec n. N. je investorem chodníků. Obrubníky jsou již položeny a vybraná firma pokládá dlažbu. Do konce roku bude ještě provedena oprava části chodníku v ulici Mánesova a pravděpodobně i oprava chodníků v ulici Vrkoslavická (Sokolovská, V Zátiší).

Vytvořeno 30.9.2004 13:30:44 | přečteno 2543x | Ing. Jan Vojíř
load