Hospic pohledem nemocnice

vyjádření ředitele MUDr. Víta Němečka

Radnice a nemocnice v Jablonci nad Nisou předkládají alternativní návrh ke vzniku hospice v Bezručově ulici. Ředitel nemocnice MUDr. Vít Němeček se vyjadřuje k projektu hospice.

Co to vlastně je hospic, o jehož vzniku budou občané Jablonce hlasovat v nadcházejícím referendu?

Je to samostatné lůžkové zařízení, které poskytuje služby pro pacienty s nevyléčitelným, většinou nádorovým onemocněním, a to těsně před jejich smrtí. Průměrná doba pobytu je asi jeden měsíc. Pacienti si část nákladů na pobyt hradí sami, a to ve výši několika set korun denně. Zbytek je hrazen zdravotními pojišťovnami, příspěvky města, kraje ale i granty a sponzorskými dary.

Čím naopak tento „kamenný“ hospic není?

Není další sociální službou pro seniory, lepší léčebnou nebo domovem důchodců. Indikace pro pobyt v tomto zařízení rozhodně neumožňují umístění chronicky nemocných, například po mozkové mrtvici, kteří vyžadují intenzivní ošetřovatelský servis, ať už v rodině nebo v jiném zařízení. Tato mylná představa je velmi rozšířena.

Jaký je Váš názor na vznik hospice?

Jestli kamenný hospic ano či ne je špatně položená otázka. Měli bychom se ptát: co tito vážně nemocní pacienti na konci života chtějí a potřebují? Co jsme schopni pro ně udělat? Jsem přesvědčen, že většina chce zůstat doma, u svých nejbližších. Mají samozřejmě strach z utrpení, bolesti, nedostatku dechu atp.

Na základě této úvahy nabízíme projekt, tzv. mobilní hospic. Ten vychází vstříc požadavkům většiny pacientů. Mobilní hospic je tým lidí, včetně lékaře, sestry, sociální pracovnice atd., kteří formou domácí návštěvní služby významně pomohou v péči o umírajícího. Zajistí podávání léků, převazy, naučí členy rodiny ošetřovat tyto nemocné, spolupracují s obvodním lékařem, sociálními službami, ale i s duchovními. Jestliže již tento nemocný nemůže být ošetřován v domácím prostředí, lze ho přij­mout do nemocnice nebo LDN.

Důležité je, že tento model funguje v řadě zemí a zkušenosti jsou velmi dobré. Pro lidi s hlubším zájmem o tuto problematiku doporučuji internetové heslo EOL (end of life) care.

Dalším důležitým faktorem jsou finanční náklady. Vybudování kamenného hospice bude stát asi 40 - 50 mil. Kč a jeho provoz asi 15 milionů ročně. Předpokládá se významná spoluúčast města. Oproti tomu mobilní hospic znamená počáteční investici kolem 500 tis. Kč a provozní náklady asi 1,5 mil. Kč ročně.

Abych odpověděl na otázku. Nepodporuji projekt hospice v Bezručově ulici, chci realizovat mobilní hospic. Ušetřené prostředky lze efektivněji využít například k investicím do přístrojového vybavení nemocnice. A hlavně, lidé na konci svého života budou mít lepší službu, a nebojme se toho výrazu - zkvalitní se umírání těžce nemocných.

MUDr. Vít Němeček
ředitel nemocnice

Vytvořeno 1.10.2004 10:30:21 | přečteno 3159x | Petr Vitvar
load