Opravy komunikací pokračují

I přes letní období pokračovaly práce na opravě či celkové rekonstrukci jabloneckých ulic. Nutno zopakovat, že město může finančně zabezpěčit údržbu vlastních komunikací, nikoli státních. Na opravu místních komunikací bylo v letošním roce uvolněno cca 50 mil. Kč.

Oprava komunikaceNový asfaltobetonový povrch vozovek části ulic Rýnovická, Komenského, Selská, Jarní, Lovecká či Růžová ocení především řidiči. Pěším se zcela jistě chodí lépe po nové zámkové dlažbě chodníků v ulicích Liberecká, Rychnovská či Nová Pasířská. Velmi důležité je důsledné budování bezbariérových sjezdů a nájezdů pro vozíčkáře. Je vidět, že materiál „Jablonec nad Nisou - město bez bariér“ nezapadl.

A jaký je současný stav oprav komunikací? Jedna z největších a nejdražších akcí v oblasti oprav místních komunikací v novodobé historii Jablonce začala 2. srpna. Jedná se o kompletní rekonstrukci ulic Svatopluka Čecha, Mlýnské, V Luzích, Skelné a části Vysoké. Průběh stavebních prací klade značné nároky na všechny obyvatele uvedené lokality, proto je zájmem investora maximální informovanost všech zúčastněných. Na radnici chodí řada dotazů, proč právě tyto ulice a ne jiné. Zde je nutno připomenout, že akce podobného rozsahu se musí provádět po částech, jednak z hlediska obecné důležitosti, při zachování byť i omezené dopravní obslužnosti, rovněž jsou limitovány finančně. Město Jablonec počítá s uvolněním podobného finančního objemu na opravu dalších komunikací i pro příští roky, proto lze předpokládat, že i ostatní nevábně vyhlížející ulice a chodníky dostanou nový kabát.

Ve stádiu rozpracovanosti je rekonstrukce ulice Ještědská na Žižkově vrchu. Práci komplikuje mělce uložený plynovod, z tohoto důvodu probíhají intenzivní jednání se Severočeskou plynárenskou společností, aby prodloužení termínu ukončení díla bylo minimální.

Začala i oprava vozovky a chodníků v ulici Na Hutích. Do konce sezóny se uvažuje ještě s několika dalšími akcemi menšího rozsahu.

Po celém území města dochází k zintenzivnění oprav menších výtluků ze strany TSMJ. Technologie, kterou se tyto opravy provádějí, vyžaduje hezké počasí bez dešťů a toho si v této době užíváme všichni měrou vrchovatou. Věřme, že slogan „za Jablonec krásnější“ se začíná postupně naplňovat.

Vytvořeno 6.9.2004 8:57:23 | přečteno 2544x | Ing. Jan Vojíř