Jsme připraveni na třetí věk?

V. část - Pomoc si zajistěte dříve než ji budete potřebovat

Ani lidem v seniorském věku se nevyhýbají různé povinnosti. Nejčastěji je to pomoc při hlídání dětí nebo při delší nemoci některého z členů rodiny. Právě v takových situacích jsou starší lidé velkou pomocí jak mezi sebou, tak i mladší generaci. Ale rozhodně by se nemělo jednat o službu nepřetržitou. Rodina se musí střídat a v takovýchto případech si vypomáhat nebo využívat různé pečovatelské možnosti zvenčí. Jen ten, kde pečuje například o zdravotně postižené dítě nebo těžce nemocného seniora ví, o jakou obrovskou zátěž pro pečující osobu se jedná a v jakém stresu tato osoba žije.

Do přípravy na „třetí věk“ tedy patří důkladně se informovat o všech možnostech pomoci, které se nám nabízejí, a to pokud možno dříve, než tyto služby budeme potřebovat. Zařídit okamžitou pomoc není jednoduché a v obtížné situaci se můžeme ocitnout zcela nečekaně. Průzkumy zjišťují, že v našem státě lidé katastrofálně málo vědí o možnostech veřejné sociální pomoci. Tato situace je dvojsečnou zbraní, neboť ti, kteří služby neznají, je nepožadují, což vzbuzuje mylný dojem, že o některé sociální služby není zájem. Podle zjištěných údajů nejméně o službách vědí lidé v nejmenších obcích a ve velkých městech. Pokud tedy služba existuje, měli bychom ji využívat.

To ale neznamená, že bychom od dětí neměli vyžadovat pomoc tam, kde je jí třeba. Vždyť jsme je obětavě vychovali a většinou jim ještě dlouho pomáhali. Měla by tedy platit zásada předků „mladým půjčujeme, starým vracíme“. Dřívější model, kdy žilo několik generací pohromadě, tuto pomoc usnadňoval a více učil vzájemné toleranci, ale určité morální zásady jsou neměnné a mladší generace by na ně neměly zapomínat. Vždyť jejich přístup ke starým rodičům sledují zase jejich děti a vnoučata a berou si je za vzor stejně jako si naše děti braly příklad z toho, jak jsme se chovali a k čemu jsme je vedli my. Čas utíká velmi rychle a mladí lidé, kteří vidí bezohledný přístup ke stáří, to svým rodičům velmi brzy vrátí.

odd. soc. služeb a zdrav.

Vytvořeno 6.9.2004 9:11:52 | přečteno 2299x | Petr Vitvar