Jablonecká nemocnice řeší hospicovou péči

Léčebna dlouhodobě nemocných jako součást jablonecké nemocnice.

Léčebna dlouhodobě nemocnýchSoučasným zřizovatelem léčebny je Liberecký kraj, jehož záměrem je začlenění LDN do nemocnic. Z lékařského a organizačního hlediska by to bylo logické a prospěšné i pro pacienty. Začlenění LDN do nemocnice Jablonec by byl významný krok pro zajištění komplexní zdravotní péče ve městě a okolí. Léčebna dlouhodobě nemocných Jablonec n. N., p.o. je rozdělena na dvě pracoviště. Jedna část je v pronájmu právě v jablonecké nemocnici v pátém patře, nachází se zde 30 lůžek, druhá část sídlí v Tanvaldě ve vlastním objektu a má 37 lůžek.

V oblasti zdravotnictví zajišťuje jablonecká nemocnice pro občany přednemocniční péči (akutní ambulantní péči - dříve tzv. pohotovosti a část odborných ambulancí), dále akutní nemocniční péči a nedílnou součástí léčby pacienta by měla být také následná péče. V současné době naše nemocnice žádná lůžka této péče neprovozuje, limitující je i nízký počet lůžek na rehabilitačním oddělení. Řešením by bylo právě získání lůžek stávající LDN.

Jablonecká nemocnice se již v současné stará o pacienty v terminálním stadiu onemocnění. Jedná se o tzv. paliativní péči, která je zaměřena na úlevu od bolesti, jež s sebou přináší postupující vážná choroba a kdy pacient nemá šanci na vyléčení. Záměrem nemocnice je tuto činnost dále rozvíjet. V hospici v Litoměřicích jsme se seznámili s provozem a jeho problematikou a domluvili se na úzké spolupráci.

Zajištění hospicové péče

Současný stav, kde na některých odděleních již existují jednolůžkové pokoje se zvláštním režimem, budeme stupňovitě rozvíjet.

První fáze

Ještě v letošním roce se počítá s proškolením personálu se zaměřením na ošetřovatelskou péči a komunikaci s nemocnými i příbuznými právě v litoměřickém hospicu. Vybudujeme v nemocnici paliativní tým (proškolený lékař, sestry, duchovní jednotlivých církví, případně dobrovolníci) a vyčleníme vhodná lůžka hospicového typu, zejména na oddělení LDN, chirurgie a interny.

Druhá fáze

V další etapě chceme zřídit hospicovou poradnu, do které budou ambulantně docházet pacienti v domácí péči nebo jejich příbuzní (proškolení příbuzných v podávání léků, provádění převazů atd.), počítá se také s rozšířením služeb o půjčovnu pomůcek (polohovací lůžka, křesla, „gramofony“, antidekibutární matrace apod.).

Třetí fáze

V dalším období se počítá s vybudováním tzv. mobilního hospice, který tvoří tým lidí (podobně jako paliativní tým), jež docházejí za pacientem do domácího prostředí. Zkušenosti ze zahraničí ukazují, že mobilní hospic nahrazuje v naprosté většině „kamenné“ zařízení, navíc za nižších investičních i provozních nákladů a s možností pacienta dožít v domácím prostředí bez obav z bolesti.

Hospicová poradna, mobilní hospic a několik hospicových lůžek v nemocnici je cesta k tomu, aby tento typ péče byl pro občany našeho města a okolí plně zabezpečen. V každém případě je ale zřejmé, že vedení města, společně s jabloneckou nemocnicí, hledá všechny cesty k tomu, aby hospicová péče pro občany Jablonce byla dostupná i v našem městě.

MUDr. Vít Němeček
ředitel nemocnice

Vytvořeno 6.9.2004 8:24:05 | přečteno 4342x | Petr Vitvar
load