Dopravní situace v Jablonci

Co nového v řešení?

Pokud jde o nové stavby, probíhá výstavba okružní křižovatky v Pasekách, jedná se o odstranění výrazné dopravní závady na silnici 1. třídy I/14. Na křižovatce docházelo ke kolizním situacím prakticky každý den, došlo zde i k závažným dopravním nehodám. Stavbu z větší části financuje stát prostřednictvím Ředitelství silnic a dálnic, dokončení je plánováno ještě v letošním roce.

Druhá významná dopravní stavba, tentokrát prováděná za spolu­účasti Libereckého kraje, byla v srpnu zahájena v prostoru ulic Na Roli, Riegrova, Průmyslová a Na Čihadle. Jedná se o I. etapu výstavby tzv. severní tangenty, její součástí bude rovněž nová okružní křižovatka. Stavba bude dokončena v roce 2005.

Další změny nastaly v dopravě v souvislosti s dokončením ulice 5. května. Tady, jak všichni bohužel dobře víme, není stavba zcela hotová, dokončení brání nevyřešené majetko-právní otázky ohledně objektu manželů Musilových. Pro případné dokončení stavby v letošním roce máme v rozpočtu města odpovídající prostředky připraveny, v případě potřeby je budeme muset přesunout do roku příštího.

Vytvořeno 6.9.2004 8:27:05 | přečteno 2966x | Mgr. Petr Karásek
load