Koncepce bezpečnosti a doprava

Hlavní prioritou koncepce je Problematika dopravy a bezpečnost silničního provozu. Je zřejmé, že bez dobré spolupráce Policie ČR, Městské policie a Městského úřadu v Jablonci n. N. by se většinu stanovených cílů vyřešit nepodařilo. Pojďme se nyní podívat na konkrétní opatření, která by měla přispět ke zvýšení bezepečnosti v našem městě.

Odtah vozidlaPersonální zajištění

V květnu 2004 se podařilo rozšířit počet strážníků městské policie o další čtyři, což je i jeden z úkolů této koncepce. V současné době má jablonecká městská policie 42 strážníků (podle doporučení ministerstva vnitra by měl být minimálně jeden strážník na tisíc obyvatel). V současné době např. strážníci městské policie zajišťují každodenně v ranních hodinách hlídky na frekventovaných přechodech. Hlídky zde mají funkci nejen preventivní, ale v současné době přistupují i k represivním opatřením, neboť lidé i při přítomnosti strážníka přejdou na červenou či mimo přechod.

Dopravní hřiště

S výchovou je třeba začít už v dětském věku, nejinak je tomu s dopravní výchovou. V Jablonci je k tomuto účelu využíváno v ulici Pod Skalkou dopravní hřiště, které patří zatím státu a provozní doba je omezena na všední dny od 8 do 13 hodin. Právě z důvodu prevence v oblasti dopravní nehodovosti mládeže projevilo město zájem o bezúplatné převzetí tohoto zařízení do vlastnictví. V současné době se zpracovává projekt, který počítá s rozšířenou provozní dobou, jež umožní využití hřiště také ostatní veřejnosti.

Dopravní značení

Evidence dopravních značek ve městě a jejich úprava

Po jabloneckých komunikacích je rozmístěno hodně dopravních značek a neexistuje jejich žadný kompletní přehled. Též je známo, což vyplývá i z podnětů občanů, že řada značek neplní zcela svoji funkci, značení je nesrozumitelné, zastaralé, někde i zbytečné a na některých místech zase naopak určité značky chybí. Evidence dopravního značení celého města (pouze místních komunikací, ne státních) byla zahájena v březnu letošního roku a dokončena by měla být v říjnu 2004. Na tuto evidenci bude navazovat úprava dopravního značení.

Odtahy vozidel

Pokud nevhodně parkujete (např. v křižovatce, v protisměru, méně jak 5 metrů od přechodu, váš vůz je překážkou silničního provozu, bez placení či dokonce na místech pro invalidy) může se vám stát, že přijdete ke svému autu a ono tam prostě nebude. Třeba vám ho někdo odcizil, ale také je tu varianta, že váš vůz byl odtažen. V tom případě vám nezbývá nic jiného, než zavolat na Policii ČR či na městskou policii a zjistit, jestli o vašem autě vědí. V polovině srpna letošního roku budou mít technické služby k dispozici nové odtahové vozidlo (cena 2 mil. Kč), které je schopno provádět odtahy i tam, kde to dříve nebylo z technických důvodů možné. Vozidlo má hydraulickou ruku, která dokáže zvednout auto i z řady za sebou stojících vozidel do výšky a naložit.

Další informace

Koncepce bezpečnosti na webu Městské policie Jablonec n. N.: www.mpjn.cz

Vytvořeno 11.8.2004 16:29:26 | přečteno 2566x | Petr Vitvar