Ryby v Nise

Většina z nás si při vyslovení jména Nisa představí něco jako nevábně páchnoucí břečku, tekoucí kdesi městem mezi oprýskanými domy a hromadami odpadků. Jak to však vypadalo a vypadá s životem v řece?

U pramene NisyZ roku 1835 máme zmínky, že zdejší vody oplývaly pstruhy, úhoři, mníky, parmami a kapry. Z konce 19. stol., kdy přírodovědné bádání již pokročilo, je výčet rozšířen i o lipany, hrouzky, tlouště, střevle, mřenky, a dokonce i o vzácné mihule říční. Rovněž zde žili i raci. Ti se však již tenkrát drželi jen tak tak v čistších bočních přítocích. Od 60. let 19. stol začala být voda totiž silně znečišťována fekáliemi ze vznikajícího města a odpadními vodami z průmyslových dílen a provozů. Zejména z galvanizoven byly vody obzvláště toxické. Pod Libercem se pak barva vody často dokonce měnila jako duha. Podle toho jak se látky v přádelnách zrovna barvily. Když se na konci 19. stol. v Jablonci v Brandlu stavěla plynárna, byla Nisa již tak zasolená a špinavá, že pro výrobu musel být z Proseče postaven extra vodovod.

Nyní se to však obrací k lepšímu. Po téměř 140 letech se do Nisy v Jablonci navrací i ryby. Od 1. ledna 2005 by dokonce mohla být Lužická Nisa v Jablonci, od nám. B. Němcové až po soutok s Bílou Nisou, vyhlášena jako chráněné rybí pásmo.

Více Vladimír Jiříček, hospodář MO Českého rybářského svazu v Jablonci.

Jak budou ryby chráněny?

Ochrana se jmenuje chráněné rybí pásmo a znamená, že v daném úseku řeky se nesmí ryby sportovně lovit. V takových pásmech jsou chráněny všechny druhy ryb a zpravidla se tam chovají tzv. generační ryby. To jsou rybí jedinci, kteří se zde sami vytírají, nebo se v době tření hospodářsky odloví a vytírají se na líhni. Vytřené ryby se hned vracejí zpět do řeky. Na líhni se pak z oplozených jiker vylíhne plůdek, který se ještě nějakou dobu přikrmuje, a následně se vysazuje do vlásečnic. Vlásečnice jsou menší přítoky hlavního toku řeky.

Když se podíváme do znečištěného koryta Nisy, vtírá se otázka je to vůbec možné?

Ano, je. Kvalita vody se v posledních letech výrazně zlepšila. V Nise se již po několik let udržuje odolná rybí populace. Bohužel zatím velmi málo početná. Ryby stále ohrožují starší toxické usazeniny na dně řeky a rovněž jim příliš nesvědčí dříve provedená regulace vodního toku. Prokázal to i nedávný monitoring z let 1998 2000. Problémem jsou i občasné otravy vody, které rybí populace dosti decimují.

Co dělat, když zpozorujeme větší úhyn ryb, či že do vody vytéká něco nepatřičného?

Pak je nejlépe co nejdříve přivolat hasiče, kteří již disponují potřebným vybavením pro zvládání obdobných havárií.

Jaké ryby lze nyní v Nise spatřit?

V poslední době se dělá vše pro návrat původního druhu ryb. Tím u nás je Pstruh obecný potoční. Pro zpestření sportovních úseků se pak v malém množství vysazuje i Siven americký.

Jak můžeme přispět k tomu, aby se rybám u nás dařilo?

Úplně postačí, když se nebude do vody a ani vedle ní odhazovat to, co tam nepatří. Hlavě jedovaté věci jako autobaterie, tužkové baterie, nádoby od ropných látek a barev, ale ani igelitové pytlíky a hadry.

Děkuji za rozhovor.

Lukáš Pleticha
hlavní organizátor akce

Vytvořeno 16.6.2004 17:54:07 | přečteno 3503x | Petr Vitvar
load