Přehrada a Nisa očima starosty

Úvodní slovo starosty

Vážení čtenáři,
Pankrác, Servác a Bonifác nám sice připomněli stále platnou pranostiku, ale i přesto můžeme v Jablonci očekávat příjemné letní dny. K těm neodmyslitelně patří naše přehrada, která nabízí již dlouhou dobu svoji vodní plochu i okolí ke chvílím odpočinku, rekreaci či aktivnímu pohybu.

Každoročně se město podílí na přípravě přehrady na letní období se snahou zajistit pro její návštěvníky služby na dobré úrovni. Mnohokrát jsem si v průběhu roku přehradu obešel a objel na kole za různého počasí. Je nádherná a je darem, který nám daly minulé generace. I proto je stále tématem, o kterém se diskutuje. Jak koncepčně vylepšit její celkový ráz, blízké okolí, jak vyřešit Tajvan? Řešení těchto otázek není jednoduché a je dlouhodobější. Co je však denní starostí, je zajištění základní čistoty a pořádku. Bohužel, ne všichni jsou ochotni tuto danou skutečnost pro dobré fungování přehrady respektovat. Nesčetněkrát zmiňovaná problematika psů a jejich venčení se stala hitem na každém setkání s občany. Město bude důrazně pokračovat všemi prostředky tak, abychom přesvědčili nepořádníky o tom, že se vyplatí dodržovat zásady slušného chování ke svému okolí. Ovšem nejenom vodní plocha přehrady symbolizuje naše město. Nisa v Jablonci není sice žádným veletokem, ale naši pozornost si rovněž zaslouží. Úzkými prostorami mezi domy se vinoucí, různými rourami před zraky občanů zakrývaná, byla vnímána jako stoka, mnohdy jako odpadiště všeho možného. Opět problém nás, občanů našeho města. I v tomto případě jsem optimista. Studie širšího centra města (viz str. 5) umožní otevřít koryto Nisy a vytvořit tak podél jejího toku klidovou část pro pěší. Vyjádřením úcty k Nise je i projekt Nisa, řeka , která nás spojuje (viz str. 13). Žijeme v oblasti, kde voda v pevném i kapalném skupenství je pro nás radostí i starostí.

Važme si tohoto daru přírody a chovejme se jako Homo sapiens Člověk rozumný!!


RNDr. Jiří Čeřovský
starosta města

Vytvořeno 16.6.2004 12:54:37 | přečteno 2894x | Petr Vitvar
load