Nemocnice "na kraji města" - 4. část

Oddělení patologie

Příprava parafínového řezu tkáněZatím, co pacientka leží pod narkózou na operačním sále, přihlížím opodál na oddělení patologie shonu tří laborantek a lékaře, kteří musí během krátké doby vyšetřit vzorek tkáně z prsu. Primář Srna zvedá telefon a volá výsledek na operační sál: Udělali jsme tři vzorky, ale žádné zhoubné nádory jsme nenašli.

V našem putování po jablonecké nemocnici se dnes podíváme na oddělení patologie. Pod pojmem patologie se většině lidí vybaví slovo pitva. Podobně jako jiná oddělení, o kterých v reportážích píši, vždy osobně navštívím, nebyla ani patologie výjimkou. Chtěla bych vám v této reportáži představit část oddělení, které pomáhá životy také zachraňovat.

Patologie byla v jablonecké nemocnici založena v roce 1999. V současné době zde pracují dva lékaři, tři laborantky, dva sanitáři a jedna sestra dokumentaristka. Primářem je od září 2003 MUDr. Pavel Srna. Větší část práce patologa (80 %) dnes zabírá hodnocení tzv. biopsií. Co to vlastně je biopsie? Jedná se o vzorky tkání odebrané při operaci či jiných zákrocích. Jedině mikroskopickým vyšetřením mohou být nalezeny veškeré chorobné stavy v odebrané tkáni, ať už např. zánětlivého či nádorového charakteru. Vzorek tkáně je vyšetřen na té nejzákladnější, tedy buněčné úrovni. Jen málo pacientů tuší, kolik vzorků jejich tkání je uloženo v kartotéce oddělení. Přesná diagnóza, kterou musí patolog jako jediný lékař provést, je základním krokem k pacientově úspěšné léčbě. Na oddělení se provádí bioptická (tkáňová) i cytologická (buněčná) vyšetření všech vzorků odebraných na oděleních jablonecké nemocnice, ale i v jiných nemocnicích a ordinacích. Během roku je zde zpracováno a mikroskopicky vyšetřeno kolem 7 tisíc vzorků.

Mikrofotografie adenokarcinomu tlustého střeva
Mikrofotografie adenokarcinomu tlustého střeva. Napravo je normální sliznice a v tmavých "dutinách" vlevo najdeme struktury zhoubného nádoru - tubulárního adenokarcinomu.

Patologie zajišťuje také peroperační vyšetření (vyšetření odebrané tkáně v době operace pacienta) zpracované technikou zmrazených řezů. Touto metodou lze sdělit diagnózu do 10 minut od doručení. Nejčastěji se takto vyšetřují nádory prsu, kdy se během krátké doby rozhodne, zda vyjmutý nádor je zhoubný či nikoli. Další operační zákrok se řídí závažností nálezu a pacient prakticky ihned po operaci zná diagnózu. Při řešení sporných případů primář oddělení využívá dlouholetou spolupráci s kolektivem lékařů Fingrlandova ústavu patologie ve Fakultní nemocnici v Hradci Králové. Vedle zmíněného bioptického provozu má oddělení moderně vybavenou pitevní část. Ročně je na oddělení provedeno zhruba 200 pitev. Jedná se o pitvy z jablonecké nemocnice nebo z terénu, vyžádané rychlou zdravotní službou či pitvy potřebné pro vyšetřování kriminálních případů. Kompletní pitevní diagnóza a mikroskopické vyšetření vzorků odebraných tkání je provedeno zhruba během jednoho týdne.

Mezi moderní přístrojové vybavení nedávno přibyl ojedinělý mikroskop, který umožňuje pořízení digitálních mikrosnímků z prohlížených preparátů a tím komunikaci přes internet nebo specializované programy s odborníky po celém světě. Nákup přístroje v hodnotě 210 tis. Kč uhradila v celé výši jablonecká firma Jablotron. V letošním roce by oddělení chtělo uvést do provozu imunohistochemickou laboratoř sloužící k přesnému zařazení nádoru.

Reportáž připravily: Petra Krajinová, redaktorka JM a Irena Grohová, odd. soc. služeb a zdravotnictví

V letním čísle měsíčníku reportáž z nemocnice nevyjde, na pokračování se můžete těšit v zářijovém vydání.

Vytvořeno 21.6.2004 11:59:50 | přečteno 3132x | Petr Vitvar
load