Dopravní nehodovost v Jablonci nad Nisou

Informuje OŘ Policie ČR Jablonec n. N.

Policejní prezident ve snaze ještě většího přiblížení se Policie občanům vyhlašuje vždy na začátku nového kalendářního roku určité ústřední téma roku. K tomuto tématu se pak ve větší míře zaměřují preventivní akce Policie na ten daný kalendářní rok.Letošní rok, rok 2004, byl policejním prezidentem vyhlášen ,,Rokem ovlivňování postojů účastníků silničního provozu. Vybrání tohoto tématu není náhodné ani samoúčelné. Zaměření roku bylo vybráno z důvodu zvyšující se nehodovosti v silničním provozu.

Přestože okres Jablonec n. N. vykázal v loňském roce pokles počtu dopravních nehod neskládají policisté ,,ruce do klína, ale všemožně se snaží pracovat na co největší osvětě při předcházení dalším nehodám. Určitou živnou půdu pro ovlivňování postojů účastníků silničního provozu již připravil uplynulý rok 2003. Ten měl také dopravní podtext, ale užšího rázu. Byl zaměřen na Ochranu nemotorizovaných účastníků silničního provozu, chodce a cyklisty (na území města jsou v současné době pro větší ochranu chodců instalovány již tři poptávkové přechody pro chodce, které napomáhají zvyšovat bezpečnost pro chodce).

Nikdo se nyní jistě nepodiví nad tím, že v průběhu celého roku budou probíhat různé dopravně bezpečnostní akce zaměřené zvláště na kontrolu dodržování pravidel silničního provozu, kontrolu technického stavu vozidel, požívání alkoholu za volantem, kontrolu povinného vybavení nebo předepsaných dokladů. Stranou pozornosti nezůstanou ani cyklisté a chodci. I ti totiž dotváření úplný obraz dopravní situace.

Jak se tento úkol Policejního prezidenta daří naplňovat ve městě Jablonec n. N. nám dokládá následující statistika počtu dopravních nehod za první čtyři měsíce roku 2004 čísla jsou za nehody na území města Jablonce n. N.

2004 2003 Rozdíl
Celkem DN 297 286 +11
Příčiny dopravních nehod
rychlost 72 70 +2
přednost 51 51

0

způsob jízdy 164 159

+5

ostatní 10 6

+4

Z tabulky je zřetelné, že pokles počtu dopravních nehod je výrazný, obzvláště klesl počet dopravních nehod jejichž příčinou byla nepřiměřená rychlost. Velkou zásluhu na tomto poklesu má kromě dobré práce policistů i nově zřízená služba a to společné dopravní hlídky policistů PČR se strážníky MP. Tímto způsobem je možno rozmístit více hlídek, než jich bylo možno využívat doposud.

npor. Mgr. Ludmila Knopová
tisková mluvčí OŘ PČR

Vytvořeno 16.6.2004 17:34:11 | přečteno 2812x | Petr Vitvar
load