Terénní pečovatelská služba

V rámci sítě sociálních služeb nabízí Město Jablonec n. N. prostřednictvím své příspěvkové organizace Domy pro seniory (psali jsem v dubnovém vydání Domy pro seniory) starším a nemocným občanům terénní sociální službu.

Této služby využívají občané, kteří jsou schopni samostatného života a chtějí zůstat ve svém domácím prostředí, ale pro stáří či svůj zdravotní stav již nezvládají např. nákupy, větší úklid apod. Pečovatelská služba tak nejen zajišťuje základní životní potřeby klientů a péči o jejich domácnost, ale v prvé řadě se snaží o co nejdelší udržení soběstačnosti a duševní svěžesti klientů, aby mohli co nejdéle setrvat ve svém domácím prostředí, měli možnost vzájemné komunikace a zapojení se do kulturního a společenského života. Sídlo terénní pečovatelské služby je v provizorně upravených prostorách Domu s pečovatelskou službou v Opletalově ul. č. 33 a 35. Postupně se zdejší prostory rekonstruují tak, aby lépe vyhovovaly potřebám pracovníků terénní pečovatelské služby.

Pro klienty jsou zajišťovány všechny úkony pečovatelské služby včetně jednoduchých ošetřovatelských úkonů a další služby sociálního charakteru, poradenství, pomoc v osobních záležitostech, v krizových situacích apod. V minulém roce byla terénní sociální služba poskytnuta l8l. klientovi. Nejčastěji využívanou službou je dovoz obědů, příprava jídla, nákupy, běžný úklid a řada dalších.

PhDr. Jaroslava Fojtíková
ved. odd. soc. služeb a zdrav. MěÚ

Terénní pečovatelská služba
pracovní dny 07:00 - 08:00 hod.
tel.: 483 710 921

Vytvořeno 16.6.2004 12:49:59 | přečteno 4829x | Petr Vitvar