Město vybavuje jednotky dobrovolných hasičů

Město Jablonec n N. zřídilo tři jednotky sboru dobrovolných hasičů, které jsou rozmístěny v městských částech Kokonín, Jablonecké Paseky a Proseč n. N. a jsou zařazeny do Integrovaného záchranného systému Libereckého kraje, resp. pro území Jablonce n. N. Jednotky jsou plně akceschopné a jejich členové, kteří svoji činnost vykonávají dobrovolně, mají odpovídající kvalifikaci a dobrý zdravotní stav nezbytný pro práci v jednotce.

Finanční prostředky k zajištění činnosti a materiálně-technického vybavení poskytuje každoročně Město Jablonec n. N. ze svého rozpočtu. Roční náklady na jednotky se pohybují řádově v milionech korun a vybavení odpovídá současným požadavkům vedení a aktivní účasti při zásahu. Členové jednotek jsou vybaveni speciálními zásahovými obleky, lehkými chemickými obleky, dýchacími přístroji a dále mají ve svém vybavení osvětlovací soupravy, plovoucí a kalová čerpadla, motorové řetězové pily i další nezbytnou výzbroj a výstroj pro rychlý a účinný zásah.

Významným úspěchem je zahájení postupné obměny vozového parku jednotek. V roce 2002 byla zakoupena nová automobilová stříkačka PRAGA CAS 24 pro jednotku v Kokoníně, v letošním roce město zakoupí další automobilovou stříkačku pro jednotku v Proseči n. N. a v roce 2006 bude podobně vybavena jednotka v Jabloneckých Pasekách. Jedna automobilová stříkačka stojí cca 6,5 mil. Kč. Městské jednotky sboru dobrovolných hasičů se v roce 2003 významnou měrou podílely u 50 zásahů, asistencí a cvičení zajišťující ochranu životů, zdraví a majetku občanů našeho města.

Vratislav Pavlín
odd. krizového řízení MěÚ

Vytvořeno 16.6.2004 12:46:05 | přečteno 2819x | Petr Vitvar