Nemocnice na kraji města - 1. část

Říká se, a jistě to může hodně lidí ze svých vlastních zkušeností potvrdit, že nejcenější na světě je zdraví. Zdravotní péče a její úroveň může hodně ovlivnit náš život. Cílem seriálu o jablonecké nemocnici nebude hodnotit současný stav zdravotnictví v našem státě, i když podnětů by bylo jistě dost, ale spíše vám představit naší nemocnici. Slovo „naší“ je na místě. Zřizovatelem nemocnice se 1. ledna 2003 stalo Město Jablonec n. N.

Jablonecká nemocnice - chirurgieZákladní data

 • Nemocnice v Jablonci n. N. byla otevřena 5. března 1875 na místě dnešního Gymnázia U Balvanu. Ve stávajícím areálu byla otevřena jako Všeobecná okresní nemocnice v roce 1893.
 • Od května 1990 probíhá celková přestavba nemocnice, na základní kámen poklepal v červnu 1990 bývalý prezident Václav Havel.
 • březen 1994: zprovozněn první pavilon chirurgicko - interní
 • listopad 1995: zprovozněn pavilon ortopedie
 • říjen 1996: zprovozněn pavilon kuchyně, prádelny a ústavní lékárny
 • květen 1998: otevřen nový diagnostický pavilon (RDG, labortoř, patologie včetně ambulantní a lůžkové rehabilitace)
 • leden 2000: do diagnostického pavilonu bylo přestěhováno dětské oddělení
 • duben 2001: zprovozněn pavilon interních oborů
 • duben 2002: otevřeno odd. ORL
 • květen 2002: otevřeno nové gynekologicko - porodnické odd. v hlavní budově (přestěhováno z Turnovské ulice)
 • rok 2003: otevření gastroenterologického odd., získání akreditace k provádění mamografického screeningu
 • rok 2004: vybudování osteoporotického centra

Současná situace

Jablonecká nemocnice má třináct oddělení, které vám postupně v JM představíme. Současná kapacita nemocnice je 310 lůžek, pracuje zde k 1. lednu letošního roku 530 zaměstnanců. Rozpočet nemocnice na letošní rok činí cca 340 mil. Kč. Město Jablonec n. N. již v minulosti, kdy nemocnice spadala pod tehdejší OkÚ, poskytovalo ročně na investice řádově milionové částky. V roce 2003 jako zřizovatel přispělo město 8 mil. Kč a stejná suma byla zastupiteli schválena i pro letošní rok. Nemocnice v roce 2003 z těchto peněz zakoupila myčku operačních nástrojů, anesteziologické monitory, laparoskopické věže pro chirurgii a urologii. Celková částka na rekonstrukci nemocnice ze státní dotace od roku 1990 je téměř 1 mld. 100 mil. Kč.

Věříme, že seriál, kde vám představíme celou nemocnici, bude nejen zajímavým čtením, ale také vám může pomoci v případě, že se do nemocnice dostanete jako pacient.

Vytvořeno 10.3.2005 8:04:38 | přečteno 2807x | Petr Vitvar