Březnové měsíčníky v minulých letech

Jablonecký měsíčník 1995 - 2004

Březen 1995

Jablonecký měsíčník vycházel od července 1995.

Březen 1996

 • kino Radnice uvedlo ve dnech 25. - 31. 3. novou českou pohádku „Kouzelný měšec“
 • představen byl sportovně střelecký klub Loyd Jablonec n. N. C 0055
 • v měsíčníku byl zodpovězen dotaz k odstranění sochy rudoarmějce z Horního náměstí (stalo se tak 24. 11. 1995)
 • zastupitelstvo se zabývalo tehdejším stavem Městské víceúčelové haly s tím, že na příštím zasedání bude předložena podrobná informace o stavu projektové dokumentace a obchodně ekonomické analýze výstavby a provozu objektu a bude zabezpečeno hlídání
 • zastupitelstvu byl předložen návrh podmínek, za kterých je Město Jablonec n. N. ochotno poskytnout záruku k tehdy stávajícímu nebo současnému majiteli Jizery za účelem rekonstrukce objektu, zastupitelstvo neschválilo podmínky na získání záruky na část úvěru na rekonstrukci Jizery

Březen 1997

 • v Muzeu skla bižuterie byla 6. března zahájena výstava Československé a české mince
 • představeny byly dětské pěvecké sbory Skřivánek a Vrabčáci
 • představen byl Jan Ťukal - jablonecký pamětník
 • zastupitelé se zabývali řešením problematiky vzniku školského zařízení pro zdravotně postižené děti, schválen byl záměr pronajmout k tomuto účelu prostory v MŠ v Rybářské ulici
 • zastupitelstvo schválilo rozpočet města v celkovém objemu 494.037 tis. Kč a také seznam investičních akcí (rekonstrukce Městského divadla, výstavba školní jídelny ZŠ Sokolí, holobyty v Liberecké 148, rekonstrukce ulice Podhorské, inženýrské sítě na Horní Proseči Domovina)
 • probíhala rekonstrukce Městského divadla

Březen 1998

 • Bruslaři mají krytou halu
 • zastupitelé schválili prodej objektu v Poštovní ulici, kde je umístěna prodejna tabáku s cílem vybudovat v těchto místech schodiště pro budoucí nákupní centrum Eveko
 • Zeptali jsme se - ředitele plaveckého bazénu Ing. Lubomíra Hanče
 • kino Oko uvedlo ve dnech 5. - 8. 3. pohádkovou komedii Lotrando a Zubejda
 • součástí Jabloneckého měsíčníku byly dvě strany věnované rozpočtu města na rok 1998
 • článek starosty města Jiřího Čeřovského o historickém objektu Jizera a jeho osudu

Březen 1999

 • zveřejněni byli neplatiči nájemného
 • čtvrtý ples města se konal 20. března, večer moderoval Jan Čenský
 • „…víte že bylo v roce 1994 - 95 v mateřských školách 1 655 dětí? V roce 1998 - 99 jich bylo už jen 1 278, tedy o 377 méně.
 • Z deníku starosty - starosta jednal s firmou Termizo o otázce likvidace odpadů
 • Informace ze sociálního oddělení

Březen 2000

 • Jaké byly oslavy 100 let MHD
 • Obnova bazénu a okolí je na pořadu dne
 • dvě strany věnované rozpočtu města na rok 2000
 • zastupitelé schválili rozpočet v celkovém objemu 986.267 tis. Kč
 • Koncepce sítě škol a školských zařízení
 • Pátý ročník plesu Města Jablonec n. N se konal koncem ledna na Střelnici, hostem byl zpěvák Miro Žbirka
 • v Městském divadle se ve dnech 10. - 12. 3. konalo Mezinárodní setkání žen „Žena třetího tisíciletí“
 • zahájení sobotního provozu překladiště Proseč

Březen 2001

 • druhé číslo současné redaktorky Jabloneckého měsíčníku
 • Den otevřených dveří na jablonecké přehradě
 • první Setkání s občany
 • rozpočet města byl v celkovém objemu 814.660 tis. Kč
 • Liberecký krajský úřad se plní
 • dvě strany věnované rozpočtu města na rok 2001
 • Jak jezdit na kruhových křižovatkách
 • Cesta Jabloneckého měsíčníku do vašich schránek
 • Jablonecký měsíčník na webových stránkách města
 • fotoreportáž z 6. městského plesu, zazpívat přijel Karel Zich
 • Označení ulic, prostranství a budov podle nové vyhlášky
 • Spisovatel Jiří Žáček předla v obřadní síni ceny vítězů, literární soutěže Múza 2000
 • představujeme DPS Rolnička a Zvoneček

Březen 2002

 • Se starostou o hotelu Praha
 • fotografie nové hasičské zbrojnice ve Mšeně, která byla otevřena 25. února 2002
 • Bezbariérový přístup do radnice
 • Nepodceňte inteligenci potkana - povinná deratizace v Jablonci
 • Adresář kulturních subjektů - vydává MěÚ, odd. školství, kultury a sportu
 • hostem na 7. plesu města byla Anna K.
 • představujeme Mateřské centrum Světluška
 • Šestidenní „Enduro“
 • Měšťanský dům „vila Dressler“

Březen 2003

 • Prodej akcií v JTR
 • Telefonní seznam MěÚ
 • plnobarevná čtyřstránková příloha k rozpočtu města
 • zastupitelé schválili útlum školy v Jabloneckých Pasekách
 • u Městské haly se 15. března konala Army show

Březen 2004

Dvacetistránkový měsíčník s plnobarevnou přílohou k rozpočtu města jste dostali již do svých schránek. Nepřehlédněte termíny jarních Setkání s občany, dejte hlas internetovým stránkám města v soutěži o Zlatý erb, schovejte si informaci o pohotovostních službách, v dubnovém vydání měsíčníku se můžete těšit na 2. část historických pohlednic jabloneckých náměstí (Dolní a Horní náměstí).

Vytvořeno 10.3.2005 7:36:33 | přečteno 2402x | Petr Vitvar