02/2004

Výběr článků z únorového čísla Jabloneckého měsíčníku

Rozvoj sportovního areálu Břízky

Celá oblast východního břehu jablonecké přehrady je naprosto ojedinělým územím. Hory zde vstupují do města naopak je to vstupní prostor do Jizerských hor, do přírody. Je to území, kde se setkávají různé aktivity, různé zájmy, které by mělo především sloužit jako oblast rozvoje sportovních a rekreačních možností při zachování přírodního charakteru celé lokality, při zachování a zlepšení ochrany všech složek životního prostředí. Areál Břízek je svým umístěním a různorodými možnostmi využití naprosto unikátní, proto je do nedaleké budoucnosti navrhována celá řada úprav, které povedou ke zlepšení současného stavu z různých úhlů pohledu.

19.10.2004 10:42:25 | přečteno 3880x | Mgr. Petr Karásek | Celý článek
 

Euroregion Nisa a rozšíření Evropské unie

V současné době se v České republice velmi často hovoří o připravenosti naší země na vstup do EU. Slovo Brusel se skloňuje ve všech pádech. Média (dosti často nepřesně) informují o hygienických normách, pravidlech hospodářské soutěže, o uznávání diplomů, technických standardech a mnoha dalších povinnostech a závazcích, které jsme povinni převzít. V této záplavě detailů nám někdy uniká základní myšlenka a cíl evropské integrace: skrze intenzivní spolupráci členských zemí odstranit historicky zakořeněnou vzájemnou nevraživost a spory a nastolit tak v Evropě konečně mír.

19.10.2004 10:57:20 | přečteno 3748x | Petr Vitvar | Celý článek
 

Přestupkové komise zrušeny

V závěru roku 2003 projednala Rada města Jablonce n. N. materiál zabývající se optimalizací městského úřadu. Vedle toho, že bylo zrušeno 23 funkčních míst, došlo i k dalším změnám při výkonu veřejné správy. Jako příklad lze uvést soustředění dosud roztříštěné agendy taxislužby na dopravním a silničním úřadě v budově radnice nebo nové přeřazení vodoprávních agend od 1. 2. 2004 pod oblast zajišťovanou oddělením životního prostředí. Podstatnou je ale s účinností od 1. 1. 2004 změna na úseku přestupků.

19.10.2004 10:33:27 | přečteno 3271x | JUDr. Marek Řeháček | Celý článek
 

Se starostou na téma . . .

koncepce bezpečnostní politiky

19.10.2004 10:32:17 | přečteno 2439x | Petr Vitvar | Celý článek
 

Poradna spotřebitele (11. díl)

Reklamace obuvi - III. část

19.10.2004 10:30:01 | přečteno 2558x | Ing. Milena Havlová | Celý článek
 
Vytvořeno 19.10.2004 10:22:38 | přečteno 5245x | Petr Vitvar
load