Obnova kulturních hodnot pokračuje

Stalo se již dobrou tradicí, že město každoročně vyčlení v rozpočtu ze svých prostředků určitou sumu na obnovu kulturních hodnot a památek, nacházejících se na území města. Jinak tomu nebylo ani v roce 2002.

Socha sv. Jana NepomuckéhoPůvodní částka se ještě zvýšila tím, že na základě pečlivě vypracované a zdůvodněné žádosti byl z grantového fondu Severočeského kraje městu přidělen příspěvek na restaurování jedné z nejstarších památek, sochy Piety ve Mšeně. Oddělení technické obsluhy vytipovalo některé památky, jejichž stav byl opravdu špatný a po zásahu odborné ruky restaurátora již volaly. Socha Piety, představující Marii s mrtvým Kristem v náručí a dvěma andělíčky, je prohlášena v souladu se zákonem o státní památkové péči za kulturní památku. Jako takové její restaurování podléhá zvláštnímu režimu a může být prováděno jenom odbornými pracovníky po splnění řady procedurálních opatření. Prací se ujaly odborní restaurátoři z Prahy a o tom, jak se dílo zdařilo, se mohou přesvědčit občané na vlastní oči při návštěvě mšenského parku. Za pozornost stojí skutečnost, že jeden z andílků byl natolik poškozen, že restaurátoři museli vymodelovat nového a na sousoší ho umístit.

Dalším významným dílem, tentokráte již nezapsaným v celostátním seznamu památek, je socha svatého Jana Nepomuckého v Lipanské ulici u vjezdu na autobusové nádraží. Jedná se o plastiku neznámého lidového umělce a i mezi odborníky byla předmětem diskusí, neb údajně má tři nohy. Odborný pracovník však tuto domněnku vyvrátil a potvrdil, že socha byla rukou restaurátora uvedena do velice dobrého stavu a bude určitě opět zkrášlovat místo, kde je umístěna.

Prostředky, které město získalo z krajského grantu, byly potom využity na zahájení rozsáhlé restaurace další významné památky, sochy panny Marie Karlovské, nacházející se u kostela sv. Anny. Zde restaurátoři provedli celkové očištění včetně restaurátorského průzkumu a práce budou pokračovat v roce letošním. I tato významná památka je zapsána ve jmenovitém seznamu kulturních památek okresu a tak její uvedení do náležitého stavu je nanejvýše žádoucí.
Závěrem bychom chtěli zmínit, že nejen památky vysoké historické hodnoty jsou předmětem zájmu odpovědných pracovníků. V loňském roce se podařilo zrealizovat například náročnou opravu vandaly poškozené keramické plastiky paní Tesařové Dětství. Výtvarnice zhotovila novou hlavu dětské figury a ucho kočky a opravené sousoší potom bylo přemístěno do vhodnějšího prostředí atria budovy základní školy na sídlišti Šumava.

Kromě těchto, tak zvaně velkých akcí, byly z uvedených prostředků zajištěny i opravy a údržba dalších uměleckých děl a artefaktů a tak se postupně zlepšuje celkový vzhled města.

Vladimír Černohous
technický odbor MěÚ
Vytvořeno 8.7.2005 13:02:55 | přečteno 161x | Petr Vitvar