TIMUR zjišťoval, co občany v současnosti nejvíce trápí…

Většinu lidí střední generace napadne v této souvislosti dovětek „a jeho parta“, neboli titul známé povídky Arkadije Gajdara z roku 1940. Tak o tu v této chvíli skutečně nejde. TIMUR je zkratkou názvu „Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj“. Jde o občanské sdružení, jehož posláním je podporovat udržitelný rozvoj měst, obcí a jejich sdružení v České republice prostřednictvím zavádění místních indikátorů. Tolik oficiální definice.

Indikátor je, když…

Slovo indikátor pochází z latinského indico a znamená odhalit, zveřejnit, ukázat. V praxi indikátor ukazuje, jak se určitý vybraný jev vyvíjí, jak daný systém funguje a kterou cestu zvolit k řešení problémů. Tyto indikátory sestavují a navrhují jak experti tak veřejnost.

Sdružení TIMUR používá soubor společných indikátorů udržitelného rozvoje na místní úrovni. Sem patří spokojenost občanů se společenstvím, příspěvek ke globálním klimatickým změnám, mobilita i přeprava cestujících, dostupnost veřejných parků, služeb atd. Hodnotí se veřejná prostranství, zastávky MHD, praktičtí lékaři, obchody, školy i separovaný odpad, kvalita ovzduší, cesty dětí do a ze školy, nezaměstnanost, zatížení prostředí hlukem, udržitelné využívání území a ekologická stopa.

A co s nimi?

Indikátory tedy máme, ale co si s nimi nyní počneme? Například v Hradci Králové, který se do iniciativy zapojil v roce 2003 jako jedno z prvních měst v ČR, odpověděla většina lidí na otázku spokojenosti občanů s místním společenstvím, že spokojena je. Výzkum se prováděl prostřednictvím dotazníku a zúčastnilo se ho 1000 osob. Výsledek ukázal, že Královéhradečtí byli nejspokojenější z devíti měst tehdy zapojených do sledování v rámci TIMURu. A tak byla probrána i další témata. Výzkum se opakoval po dvou letech a město získalo obrázek o tom, ve které oblasti se lepší nebo horší, či zda zůstává stav nezměněn. Na základě těchto poznatků bylo pak možné aktualizovat strategický plán, vytvořit si žebříček priorit například v plánovaných akcích. Nikdy není dostatek financí na všechny, a proto se upřednostní ty, které se jeví z hlediska veřejnosti jako nejpotřebnější.

Vhodně zvolenými indikátory (tedy dotazy), lze pak hodnotit kvalitu života ve městě nebo fungování veřejné správy.

Občané se zapojují do správy svého města

Zapojení veřejnosti do tvorby strategií a indikátorů neznamená, že by občané přidělovali úkoly „své“ veřejné správě. Naopak. Znamená to, že se občané aktivně zapojí do správy vlastního města, stanou se partnerem radnice a převezmou na sebe díl odpovědnosti za změny, jež se ve městě budou dít. Ale také mohou tímto způsobem vhodně přispět k tomu, aby se přednostně řešily problémy, které opravdu trápí město a jeho obyvatele, důležité z pohledu většiny a ne z nadhledu úřadu. Vhodnou komunikací, získáváním informací, výměnou zkušeností a vysvětlováním lze předejít chybám i nedorozuměním.

Začátkem této komunikace je dotazníkový výzkum, který prováděli v listopadu školení tazatelé. Ti měli za úkol sesbírat dostatek informací pro vytvoření obrázku o životě v Jablonci.

Při zářijové volbě tématu roku si Jablonečané určili, že je teď nejvíce tíží nezaměstnanost, soužití s jinými etniky a oživení středu města.

(fr)

TIMURLoga - eea grants / norway grants / nadace rozvoje občanské společnostiTéma 200X - logo

Vytvořeno 30.11.2009 16:41:50 | přečteno 1987x | Petr Vitvar
load