Vzdušnější a méně chladná svatá Anna

Kostel sv. Anny je jednou z nejstarších stavebních památek ve městě. Před několika lety prošel kostel, který byl tehdy v naprosto dezolátním stavu, rozsáhlou rekonstrukcí. Po ní byl předán do užívání Městského divadla Jablonec, o. p. s., které v něm ve smyslu dotačního titulu pořádá kulturně společenské akce, výstavy a koncerty.

Extrémně vlhko

Hned po kolaudaci vypadalo vše krásně. Mnozí se sice mohli přít o tom, zda je rekonstrukce povedená či nikoli, faktem však bylo, že jedna krásná historická památka byla zachráněna a ve svých prostorách nabídla důstojné prostředí mnoha koncertům komornějšího charakteru i unikátním výstavám.

Během poměrně krátké doby se ale začaly objevovat nedostatky. „Krátce po dokončení rekonstrukce kostela sv. Anny byla v jeho interiéru naměřena extrémně vysoká hodnota vlhkosti vzduchu. Zejména v zimních měsících je vyšší než je obvyklé v obdobných církevních památkách. Na základě dalšího měření navrhl specialista Jan Červenák několik úprav, které by měly přinést její snížení a zajistit stabilitu vnitřního mikroklimatu kostela," řekl v první polovině tohoto roku vedoucí oddělení investiční výstavby MěÚ Jablonec n. N. David Pokorný. Stavební úpravy měly podle jeho slov především umožnit proudění a výměnu vzduchu v interiéru. Práce byly ohodnoceny třímilionovou částkou bez započítaného autorského a odborného dozoru a práce archeologa. Finance budou hrazeny z městského rozpočtu, z příspěvku na regeneraci městské památkové zóny a z dotace Libereckého kraje ve výši 350 tisíc korun.

Prázdná hrobka pod podlahou

Proto byl už v půli roku obnoven systém větracích okének ve vitrážích, pod kterými se na konci září objevily okapničky zachycující zkondenzovanou vlhkost z oken. V říjnu se pak rozeběhla výstavba venkovního větracího a vysoušecího kanálu podél severní strany kostela. „Během prací se ukázalo, že kostel má jen velmi mělké základy, proto se musely částečně podbetonovat. Snad nám vydrží příznivé počasí, abychom skončili ještě letos," doufal na konci listopadu D. Pokorný.

Současně se rozjela pracovní činnost i v interiéru, kde se začalo s budováním podlahové temperace. „Prostor pod vybouranou podlahou prozkoumali archeologové libereckého Severočeského muzea a našli keramiku, mince a sošky, z nichž některé pocházejí pravděpodobně až ze 14. století. Pod teracovou podlahou byla objevena také prázdná hrobka pravděpodobně ze 17. až 18. století," podotkl vedoucí oddělení investiční výstavby.

Změny, mající zajistit přirozené proudění vzduchu, návštěvník ani nepostřehne, jedinou viditelnou výjimkou bude obnovené původní okno propojující kostel s patrem sakristie. Dnes existuje toto okno jako výklenek se sochou sv. Anny. Ta by měla na svém místě zůstat, jen její pozadí vytvoří nová vitráž, kterou bude prostupovat nepřímé denní světlo ze sakristie.

Vzduch musí proudit

Úpravami projdou i dřevěné žaluzie oken kostelní věže. Současné lamely totiž nelze naklápět a regulovat tak množství proudícího vzduchu. Změnu umožní nově vyrobené repliky, jejichž vnější vzhled bude odpovídat původním žaluziím. Upravovat se bude také lustr, respektive plechové lemování přiléhající ke stropu kostelní lodě a kryjící otvor, jímž procházejí kabely a závěsné zařízení. Cílem je opět zvýšit možnost cirkulace vzduchu v interiéru stavby.

Všechny stavební práce na kostele sv. Anny by měly být dokončeny v lednu 2009. Samozřejmě, že dodržení termínu závisí hodně na počasí a na dalších okolnostech, které se v případě prací na historickém objektu nedají dopředu odhadnout.

(fr)

Vytvořeno 5.12.2008 12:38:13 | přečteno 2366x | Petr Vitvar
load