Nejlepšími kontrolory jsou sami občané

Víte, kdo v našem městě zajišťuje údržbu a opravy místních komunikací? A kdo povoluje jejich zvláštní užívání při různých veřejných akcích? To vše a ještě mnohem více řeší Dopravní a silniční úřad v Jablonci nad Nisou. O jeho činnosti jsme si povídali s Janem Vojířem, vedoucím úřadu.

Co všechno spadá do agendy vašeho oddělení?

Oddělení DSÚ vykonává působnost speciálního stavebního úřadu a silničního správního úřadu. Řeší údržbu, opravy a zvláštní užívání místních komunikací, dopravní značení, vjezdy do pěší zóny, vyhrazená parkovací stání, vyjadřuje se k projektovým dokumentacím, uděluje licence k provozování městské autobusové dopravy, schvaluje příslušné jízdní řády atd. Podrobný výčet by ale zabral daleko více místa.

Kde získáváte náměty na odstraňování škod? Vyhledáváte je sami aktivně v terénu nebo dostáváte podněty přímo od občanů?

Platí obojí. Aktivní vyhledávání se děje především ve spolupráci se správci místních komunikací a silnic II. a III. třídy (tj. TSJ, s. r. o. a KSS LK, p. o.) a obou policií, přesto však nejvíce konkrétních podnětů dostáváme v průběhu roku od občanů a firem. Stoprocentně zde platí, že občané jsou největšími kontrolory, a to zejména v nejbližším okolí svého bydliště.

Existuje nějaký pořadník důležitosti vyřizování požadavků?

Neřekl bych pořadník, ale veškeré podněty jsou posuzovány z hlediska důležitosti a poté ve spolupráci s TSJ, s. r. o. předběžně zařazeny do konkrétních termínů. Předběžně říkám proto, že se kdykoli může objevit ještě důležitější věc, kterou je nutné předřadit jiným úkolům. To se stává například proto, že hrozí úraz či poškození auta, popř. že se věc týká velkého počtu občanů.

Povolujete i užívání komunikací pro nejrůznější veřejné akce. Jaké zajímavé požadavky vám prošly rukama?

Občas přijde nesplnitelná žádost, která je podána spíše z neznalosti místních poměrů - např. žádost o povolení vjezdu obrovského předvolebního oranžového kamionu ČSSD na Mírové náměstí. V podobných případech žadatelům vysvětlíme situaci a navrhneme jiné místo. A ještě perlička na závěr - před časem u kolegyně podával telefonickou žádost o povolení kulturní akce pán, který se představil jako Petr Novotný. Chvíli trvalo, než kolegyně pochopila, že je to opravdu on - Petr Novotný - a že si z ní nikdo legraci nedělá.

(kh)

Vytvořeno 5.12.2008 12:38:26 | přečteno 2215x | Petr Vitvar
load