Sto let Petřína

Pohlédneme-li z Jablonce nad Nisou jižním směrem, obje­víme na obzoru návrší se siluetou markantní budovy. Za dobré viditelnosti jistě zaujme naši pozornost. Přesto zůstávalo toto místo poměrně dlouho bez povšimnutí.

Až v roce 1906 využil situaci Richard Fellinghauer, který si zde, v katastru dříve samostatných Vrkoslavic, postavil pohostinství s rozhlednou. Návrší se tehdy nazývalo podle jednoho ze zdejších obyvatel Nickelkoppe, a tak i výletní restaurant byl pojmenován „Zur Nickelkoppe“. Ke slavnostnímu otevření došlo v neděli 2. prosince téhož roku. Zdá se, že zahájení provozu proběhlo bez větší publicity, jelikož místní tisk zůstal k události lhostejný. Snad na to měla vliv špatná propagace, snad počasí nebo možná i konkurence.

Přes vynikající polohu si zařízení nezískalo dostatek přívr­ženců a v podniku se již od po­čátku střídali vlastníci i nájemci. Počátkem roku 1934 si restaurant pronajal Hans Öser, který se ho pokoušel přejmenovat na Öserwarte (Öserova rozhledna). Název se však, podobně jako „Hohenwarte“ (Vysoká vyhlídka), nikdy neujal. V turistických průvodcích a reklamních materiálech bývalo věnováno více pozornosti blízkému „pivnímu sanatoriu“ na Dobré Vodě (též s restaurací a rozhlednou).

České pojmenování Petřín vzniklo po roce 1945. Od tradičního názvu bylo pro obtížnou přeložitelnost ustoupeno. V tomto období objekt sloužil jako dětský domov. Situace se změnila až v polovině šedesátých let v souvislosti s pořádáním mezinárodních výstav bižuterie v Jablonci nad Nisou. Tehdy byla restaurace převedena do vlastnictví stát­ního podniku Restaurace a jídelny. Petřín se stal oblíbeným vycházkovým místem. Podíl na tom měla zajisté i zmíněná ideální poloha, která nabízí snad nejhezčí pohled na Jablonec.

Se změnou ekonomických i politických poměrů po roce 1989 došlo znovu několikrát ke změně majitele. Po neúspěšné privatizaci byl Petřín uzavřen a začal rychle chátrat. V hodině dvanácté - v roce 1996 - koupil objekt v dezolátním stavu ny­nější majitel, pan Evžen Hejsek. Po úmorném řešení vlastnických vztahů se mu podařilo budovu pohledně rekonstruovat a rozšířit o ubytovací část. Zprovoznil také rozhlednu, která byla po dlouhá léta nepřístupná.

Opětovné, tentokrát opravdu slavnostní otevření se konalo 2. října 2000.

- os -

Ve dnech 2. a 3. prosince proběhnou oslavy stoletého výročí Petřína.
Pro každého návštěvníka bude nabízena 50 % sleva z veškeré konzumace. V sobotu 2. 12. se uskuteční taneční zábava. Vstup zdarma.

Vytvořeno 1.12.2006 11:53:22 | přečteno 3149x | Petr Vitvar