Komentář městské policie

Komentář ke kauze klubu Woko: Jiří Rulc, ředitel Městské policie Jablonec nad Nisou

V období od 20. května loňského roku do 21.9.2009 eviduje městská policie celkem 32 telefonická oznámení od občanů města, která upozorňují na rušení nočního klidu v okolí klubu Woko v ulici Podzimní, případně na nepovolený provoz živé hudby v prostorách samotného klubu. MP byla několikrát přivolána k údajně živé produkci, ale nikdy nezjistila, že se oznámení zakládá na pravdě. V jednom případě, 14.3.2009, nebyla hlídka vpuštěna do klubu, jelikož dle obsluhy se uvnitř konala soukromá oslava narozenin a ne veřejná produkce.

Městská policie pak nemá právo v uvedeném případě do objektu vstoupit? Jak se tedy může občan v takovém případě bránit?

V každé soukromé provozovně můžete pořádat soukromou akci, tomu se nedá zabránit. A to, zda jde o soukromou či veřejnou akci, zjišťuje zasahující strážník až na místě (pokud tedy není ohlášená). Jestliže tedy jde o soukromou akci, pak strážník nevstupuje do objektu. Kontaktuje majitele nebo provozovatele případně pořadatele a je-li to možné, zakročí a zjedná nápravu. Ve většině případů stačí projednání na místě. Když se rušení opakuje, MP pořadatele opět upozorní a věc oznámí na MěÚ. Jestliže si občan stěžuje na hluk, většinou strážník zklidní osazenstvo, takže se občan práva dovolá. Pokud věc překročí únosnou mez, je celý případ předán k dořešení na MěÚ, což se děje zřídka. Konkrétně zásah 14. března u klubu Woko vypadal takto: hlídka MP sice nebyla vpuštěna dovnitř, ale hluk z klubu žádný nevycházel, takže nebyl důvod zakročit. Navíc produkce byla do 22 hodin a noční klid je v Jablonci vyhláškou města stanoven do 23 hodin. Větší pravomoci v této věci má Policie ČR, která má oprávnění vstupu do živnostenských provozoven na rozdíl od MP. Ta může jenom do míst veřejných.

Jak dlouhá je doba od oznámení k dojezdu na místo?

Dojezdová vzdálenost cca 1 km, čas dosažení klubu WOKO do pěti minut.

Jak městská policie s oznámeními naloží?

Všechna oznámení MP přijala a prověřila na místě, ale většina z nich nebyla potvrzena - z celkových devětadvaceti oznámení jich bylo potvrzeno jen osm. Provozovatele jsme vždy přiměli ke ztišení hudby, provedli jsme perlustraci osob, které stály před klubem a rušily noční klid. Veškerá dokumentace k případům byla postoupena MěÚ k dořešení. Úřední záznamy jsou archivovány v systému DERIK na městské policii.

Jak probíhá hlídková činnost v těchto prostorách? Můžete jí zvýšit, aby působila preventivně?

MP zde hlídkuje pravidelně, zejména v době plánované produkce. Hlídky kontrolují kolem klubu Woko pravidelně v době od 20 do 24 hodin s tím, že dohlížejí na veřejný pořádek, dopravu, rušení občanského soužití a rušení nočního klidu.

Majitel klubu dostal údajně slib, že když si pořídí kamerový systém, bude napojen na městskou policii. Ale když do systému investoval, dozvěděl se, že připojení není možné?

Podobný slib panu Novákovi nikdo z MP nemohl dát, protože kamerový systém není určený k hlídání či ochraně soukromých objektů. Žádný takový objekt MP nikdy nehlídala. Kamerový systém, který si on zřídil, má sloužit čistě pro účely ochrany majetku firmy a v případě, kdy by zde došlo k páchání trestné činnosti, mohl by poskytnout informace a údaje z kamerového systému Policii ČR. Pan Novák mne 9.6.2009 vyhledal a celý problém jsme si vysvětlili.

Vytvořeno 2.11.2009 8:56:21 | přečteno 3040x | Petr Vitvar
load