V suterénu radnice vznikne Národní centrum excelence

Jablonecká radnice je státem chráněná památka v nedobrém stavu. I proto zastupitelé schválili záměr a harmonogram rekonstrukce, jejíž financování však bude velmi náročné.

Město proto hledá další finanční zdroje. Z toho důvodu byl vytvořen projekt „Národního centra excelence bižuterie a medailérství“, který umožňuje žádat o zařazení na tzv. indikativní seznam Ministerstva kultury ČR.

Co Národní centrum excelence do Jablonce nad Nisou přinese

„Národní centrum excelence bižuterie a medailérství“ je projektem, který podpoří začínající umělce a řemeslníky v oblasti skla a bižuterie, medailérství a uměleckého zpracování kovů formou poskytování moderního technologického zázemí a prostor pro tvůrčí činnost na dobu přibližně jednoho roku.

K tomu bude zajištěno odborné vedení ze strany zkušeného umělce nebo řemeslníka s konzultacemi a podporou distribuce vlastních výrobků nebo uměleckých děl.

Centrum nemá být dalším školským zařízením, ale má poskytovat návaznou praxi i rady absolventům, pomoci jim při zahájení a rozvoji jejich umělecké kariéry. Cílem je posílit kulturní a ekonomický význam tradičních uměleckých odvětví České republiky - skla, bižuterie a medailérství.

Partnery projektu, kteří mají pomoci při odborném vedení a předávání uměleckořemeslných zkušeností, kurátorství a distribuci výrobků, jsou Muzeum skla a bižuterie v Jablonci n. N., Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze, SUPŠ a VOŠ Jablonec n. N. a SUPŠS Železný Brod.

Název „Národní centrum excelence bižuterie a medailérství“ byl zvolen tak, aby co nejvíce souzněl s dotačním titulem a vystihoval budoucí aktivity. Projekt musí mít celonárodní působnost (národní centrum) a slovo „excelence“ bylo zvoleno jako mezinárodní a jednoduše přeložitelný výraz - Centre of Excellence - nabízení služeb s nejvyšší kvalitou v oboru, neboť bižuterie a medailérství jsou obory s tradicí v tomto regionu.

A kolik to bude stát?

Rekonstrukce radnice je rozdělena do dvou stavebních etap. První zahrnuje veškeré prostory centra excelence, nové výtahy, technologie celého objektu a reprezentativní části radnice, jako jsou vstupní prostory, propojení obřadní síně s obnovenou kavárnou v prvním poschodí, velký zasedací sál s bočními zasedačkami. Součástí je i vybudování nových vstupních prostor a archivu v suterénu. Ve druhé etapě bude zrekonstruována zbývající část radnice (městského úřadu).

Veškeré veřejné prostory radnice a centra excelence budou bezbariérové a vybavené moderním navigačním a orientačním systémem tak, aby umožnily pohodlný pohyb po budově jak široké veřejnosti, tak handicapovaným návštěvníkům.

Celkový rozpočet na vybudování „Národního centra excelence bižuterie a medailérství činí 289 milionů korun. O tuto částku bude město žádat Ministerstvo kultury ČR. V případě, že se žádostí uspěje, bude dotace stoprocentní a nevzniknou tak žádné vícenáklady. Město by se pak podílelo na financování provozní části, a to částkou 69 miliónů korun. Příjemcem dotace bude nově vzniklá organizace (zájmové sdružení právnických osob), u které se počítá, že bude plátcem daně z přidané hodnoty. Rozpočtové náklady jsou tudíž uváděny bez DPH.

(fr)

Vytvořeno 27.10.2008 15:02:48 | přečteno 2356x | Petr Vitvar
load