Pěvecký soubor Jizeroš

Tento ekumenický pěvecký sbor patří mezi jablonecko-liberecké zvláštnosti. Vznikl již před více než třiceti lety z iniciativy mladých lidí, příslušníků různých církví, majících pozitivní vztah k hudbě.

Založení sboru v roce 1977 spadá do období nelehkých podmínek, kdy každý projev svobodného myšlení a konání, tím spíše v církvích, vyvolával podezření mocenských orgánů. A přesto vzniklo spontánně živé společenství lidí, které spolu až do dnešních dnů prožilo mnoho dobrého. Nerozložila je ani minulá nesvoboda, ani současná tržní svoboda.
Zakládajícími členy byli lidé, kteří díky svým zájmům měli blízký vztah především sami k sobě. Měli chuť zpívat, což je naplňovalo radostí a tu rádi předávali dál prostřednictvím svého zpěvu nejen v našem regionu, ale postupně i v celých Čechách. Jak jsou taková pouta silná, to dokazuje již třicetiletá existence tohoto volného sdružení.

Je pochopitelné, že obsazení kapely se během let měnilo. Počet zpěváků se pohyboval od dvaceti do třiceti osob. Byli mezi nimi nejen věřící z různých církví, ale i přátelé z turistického oddílu či skauti a trampové. Dirigentem a šéfem kapely je Marcel Štěpánek, který je též autorem převážné většiny textů i hudby.

Jizeroš v současné době vystupuje jen několikrát do roka a svá vystoupení se snaží spojovat s dobročinnými akcemi. Kdo zatím neměl příležitost navštívit některá ze živých vystoupení Jizeroše a přesto by si chtěl hudbu souboru poslechnout, může si zakoupit některé z dosud dvou vydaných CD. Na prvním je Výběr z Jizerské a Luční mše a na druhém Lurdská mše.

V řadách Jizeroše se dnes, po generaci rodičů, kteří ho zakládali, objevují i děti původních členů. Sbor je otevřen i dalším novým zájemcům, kteří mají chuť zpívat a hrát a nestaví do popředí zájmů honorář za svá vystoupení. Kontakt lze získat na faře Českobratrské církve evangelické.

(bt, os)

Vytvořeno 27.10.2008 15:02:28 | přečteno 3379x | Petr Vitvar
load