Exekuční oddělení

Také máte husí kůži, když někdo vysloví slovo exekuce? Začnete si v hlavě promítat, zda jste náhodou nezapomněli na nějakou pokutu? Nejste v tom sami... I já jsem ťukala s mírnými obavami na dveře exekučního oddělení, abych zjistila, co je vlastně náplní práce úřednic zde pracujících.

První, co mě překvapilo, bylo příjemné a vstřícné jednání. To už jsem začínala věřit, že mě tu nikdo „neukousne“. Že se ale jedná o oddělení, kam se chodí i lát a plakat, mi potvrdila sama vedoucí exekučního oddělení Zuzana Sekelská.

Jaká je náplň vaší práce?

Na toto oddělení jsem nastoupila v září a s náplní práce se teprve seznamuji. Ale přesto se pokusím popsat, jaké činnosti se na oddělení věnujeme. Spolu s kolegyní máme na starosti vymáhání pohledávek. Pokud se u nás náhodou ocitnete, pomůžeme vám s řešením vašeho problému.

Jaký je postup při zjištění nezaplacené pokuty?

Pokud občan neuhradí pokutu ve lhůtě dobrovolně, je právní titul k vymáhání předán právě našemu oddělení. Provedeme pak veškeré úkony vedoucí k vlastní exekuci. Podobně postupujeme i v oblasti místních poplatků, mezi něž spadá poplatek ze psa, poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt, poplatek za reklamní zařízení, poplatek z ubytovací kapacity atd. Vznikne-li pohledávka například za neuhrazený nájem a dlužník dluh neuhradí, podává na něj právní oddělení žalobu na plnění.

Město Jablonec se rozhodlo změnit svůj přístup k dlužníkům, zejména v oblasti pokut ukládaných městskou policií. Praxe totiž ukázala, že lidé spoléhali na to, že vymáhání pohledávek v řádu dvou nebo tří stokorun se nevyplácí, a proto dluhy nehradili a na výzvy našeho oddělení nereagovali. Město proto zvolilo spolupráci se soudními exekutory, jako jednu z možností, kterou zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, umožňuje.

Musím říct, že jste mě docela vylekala. Co se mi může stát, pokud nezaplatím?

Pokud jste dlužníkem města, bude vám zaslána výzva s informací o náhradní lhůtě a způsobu úhrady dluhu. Pokud nebudete ani na tuto výzvu reagovat, bude vaše pohledávka postoupena k vymáhání soudnímu exekutorovi, který si k dlužné částce připočte svoje náklady řízení, činící v současné době u pohledávek z blokových pokut městské policie až šestnáct tisíc korun. Tyto jsou v celé výši vymáhány po dlužníkovi. Pokud budete mít dotazy či jiná přání, navštivte nás v úřední dny ve 3. patře radnice ve dveřích 304 a 305. Rádi vám poradíme.

(zs)

Vytvořeno 30.10.2007 13:04:17 | přečteno 4176x | Petr Vitvar
load