Zima je za dveřmi

Ačkoliv si to třeba neradi připouštíme, zima již na sebe nedá dlouho čekat. Je tudíž potřeba se připravit tak, aby v jejím průběhu vznikalo co nejméně problémů. Proto rada města schválila 5. října plán zimní údržby na sezonu 2006 - 2007.

Jelikož se loni vytvořený plán zimní údržby osvědčil, byl použit jako základ i pro nadcházející zimní sezonu 2006 - 2007. Navíc mohly být uplatněny poznatky a připomínky z loňského roku. Využita byla též aktualizace pasportu komunikací (zpřesněné metráže, nové komunikace), nová dopravní opatření a v neposlední řadě jsme přihlédli i k předpokládanému přínosu nově pořízené techniky TSJ s.r.o.

Také pro tuto zimní sezonu se počítá s dalším rozšířením počtu komunikací, u kterých se přechází z inertního posypu na posyp chemický. Změna technologie se maximálně osvědčila a má výrazný vliv i na bezpečnost silničního provozu.
Na dispečerských telefonních linkách TSJ s.r.o. bude i tentokrát v provozu záznamové zařízení, které průkazně zachytí telefonicky nahlášené žádosti, požadavky či upozornění na problémy ze strany občanů a institucí.

Na základě zkušeností z minulých let a zejména z loňska, je v plánu ZÚ navrženo další zjednosměrnění některých komunikací tak, aby nedocházelo k dopravním komplikacím a zároveň bylo umožněno zlepšení manipulace průtahových prostředků. Tato opatření byla podrobně konzultována a od­souhlasena u konkrétně navržených místních komunikací s dopravním inspektorátem Policie ČR. Stejně tak i další dopravní opatření, jako např. zákazy stání.

Na straně TSJ s.r.o. byly podniknuty některé kroky, které napomohou dalšímu zkvalit­nění zimní údržby na území města. Především se jedná o nákup nového multifunkční vozidla Ladog, vybaveného chemickým sypačem se solankou, šípovým pluhem a sněhovou frézou. Dále byl zakoupen výkonný traktor Fotera, který je vybaven zadní radlicí a čelní odhozovou frézou a nový lopatkový nakladač.

O tom, jak se vyvíjí zimní údržba co do metráže udržovaných vozovek a chodníků, svědčí i průběžný meziroční nárůst. Pro tuto zimní se­zonu počítá plán ZÚ celkem se 190,4 km vozovek (o 0,5 km více než vloni) a s 38,2 km chodníků (o 5,3 km více než vloni).

Úplný plán zimní údržby je k nahlédnutí na vnitřním informačním středisku v přízemí radnice, na Dopravním a silničním úřadu (budova radnice, 4. patro, č. dv. 424), v Technických službách Jablonec n. N., Souběžná 7 a v elektronické podobě zde:

Žádosti, podněty a připo­mínky k zimní údržbě během zimního období je nutné směřovat přímo na dispečink TSJ s.r.o., které na základě rám­cové smlouvy s městem zajišťují zimní údržbu.

Důležité kontakty:
Dispečink TSJ: 483 369 926, 483 369 929, 483 369 911,
Krizový telefon TSJ: 775 790 315.

Ing. Jan Vojíř, vedoucí DSÚ

Vytvořeno 8.11.2006 16:02:36 | přečteno 2457x | Petr Vitvar