Jablonecké podzimní slavnosti

Delegace a folklorní soubory na Jabloneckých podzimních slavnostech

Vyvrcholení oslav tří významných výročí města s námi přijeli oslavit také naši partneři a přátelé z ciziny. Z Budyšína přijel primátor Christian Schramm, který ve své zdravici při zahajování slavností vyjádřil radost z toho, kolik mladých lidí a malých dětí v našem městě vidí. Přijel též bývalý, dlouholetý primátor města Zwickau Reiner Eichhorn se svou kolegyní - současnou místostarostkou, paní Piou Findeiß. Ti s sebou přivezli dort na oslavu 35. výročí spolupráce obou našich měst. Dále se dostavili zástupci belgického města Ronse v čele s Lindou Vandekerkhove, která si Jablonecko oblíbila natolik, že si již před lety pořídila v Josefově Dole chalupu. Početná delegace z italského Marsciana byla nadšena vším - programem počínaje a počasím konče. Zúčastnily se i delegace ze spřátelených měst - polské Jelení Hory, v čele s Jackem Włodygou a chorvatské Marčany, zastoupené Josipem Percanem. Ten byl nadšen přítomností velvyslance své země pana Viktora Brože a jeho choti Evicy. Návštěvou nás též poctil Dieter Klein z Mnichova, předseda Leuteltovy společnosti, rodák z Kokonína. Jako historik umění se mimo jiné za­bývá architektonickým vývojem Jablonecka.

Některé delegace s sebou na oslavy při­vezly i své folklorní či pěvecké soubory. Tak zde v programu slavností vystoupili čle­nové chorvatského folklorního souboru KUD Mate Ba­lota z obce Rakalj, okres Marčana, lužicko-srbský folklorní soubor Wudrow z Budyšínska, soubor lidových písní Kowarskie Wrzosy z polské obce Kowary a italský pěvecký soubor Chorus z Marsciana.
Poděkování za to, že zde byli všichni hosté velice spokojení, patří v první řadě všem tlumočníkům, kteří byli zároveň výbornými společníky jednotlivých delegací a folklorních souborů. Zde se nám již po několikáté výborně osvědčila spolu­práce se studenty Obchodní akademie a VOŠ a s jejich profesorkou Jiřinou Zahradníkovou.

Poděkování patří také SOŠ a SOU Smetanova, v jejichž objektu v Kokonínské ulici byly folklorní soubory ubytované. Velký dík patří slečně Janě Šitinové z prodejny Květiny-Floriánka, která ve spolupráci s Muzeem skla a bižuterie a s Galerií MY vymyslela a zrealizovala výzdobu města a radnice po dobu slavností a zvláště pak v den příjezdu císaře Františka Josefa I.
Největší dík ovšem patří všem těm, kteří s námi program slavností již s ročním předstihem připravovali - Eurocentru, Muzeu skla a bižuterie, Galerii MY, Junákům, DDM Vikýř a Sboru dobrovolných hasičů. Velkou zásluhu na tom, že pořad mohl být tak bohatý, mají rovněž všichni sponzoři slavností. Společné úsilí a práce všech, i těch zde nejmenovaných, byla odměněna nadšením a spokojeností návštěvníků. Letošní slav­nosti se opravdu povedly a věříme, že na své si přišly snad všechny věkové skupiny.

- dk -

Jablonecké podzimní slavnosti 2006

Předání klíče od města kejklířům

 

Dětské soutěže

 

Módní přehlídka

oblečení starého mocnářství
 

Žonglérské vystoupení

 

Nisanka

folklorní soubor
 

Filharmonie Hradec Králové

v městském divadle
 

Cirkus bude...

 

Průvod s císařem

Františkem Josefem I.
 

Císař František Josef I.

 

Průvod městem

 

Příjezd k radnici

 

Císařův projev

 

Návštěva muzea

 

Soubor Jelenia Gora

 

MIG21

koncert kapely
 

Navrácení klíče

do rukou starosty města
 
 
Vytvořeno 8.11.2006 16:02:42 | přečteno 2961x | Petr Vitvar