Ve městě vládne čilý stavební ruch

Úvodník

Právě skončil měsíční zkušební provoz okružní křižovatky Turnovská - Pražská a od 1. října zde již budeme jezdit „naostro“. Dle mého názoru se už teď dá říci, že doprava ve směru od Prahy je plynulejší.

Pro bezpečnost chodců chceme jako pokračování této stavby provést takzvanou „humanizaci“ části Pražské ulice, a to od křižovatky se Skřivánčí až po kruh U Zeleného stromu. Protože stále probíhají výměny kabelového vedení v chodnících, jež provádí ČEZ v souvislosti s chystanou výstavbou trafostanice jih v lokalitě Dolina, budou zde letos pouze nasvětleny přechody pro chodce a počátkem příštího roku pak upraveny chodníky, poptávkový přechod, středové ostrůvky a položen nový živičný povrch.

Pojem humanizace se objevuje i ve spojitosti s ulicí Podhorskou. Faktem je, že zde jsou riziková místa, zvláště před základní uměleckou školou a před Domem dětí a mládeže Vikýř. Město zaplatí úpravu chodníků, parkovacích stání, autobusových zálivů a osvětlení přechodů tak, aby se tady zvýšila bezpečnost dětí. Stavba bude postupovat směrem od Jánské ulice k centru. Úspěšné ukončení úprav do konce října však závisí nejen na možných dodatečných požadavcích majitelů podzemních inženýrských sítí, ale i na počasí.

Nyní vzniká i okružní křižovatka Liberecká - Tovární. I tady jde o investici Ředitelství silnic a dálnic, město se bude na celé stavbě opět podílet rekonstrukcí chodníků a uhradí nutnou přeložku veřejného osvětlení a parovodu. Předpokládaný termín dokončení byl sice stanoven na konec června příštího roku, domnívám se ale, že zde vzhledem ke čtyřměsíčnímu zdržení začátku stavby začneme jezdit bez komplikací až na podzim.

Velkým trápením řady občanů je jistě vleklá rekonstrukce Podzimní ulice. Hned na počátku oprav se bohužel ukázalo, že bude nutné vyměnit také kanalizační a vodovodní řad včetně přípojek. Práce se navíc zdržely i proto, že plynovod byl v ulici uložen velmi mělce a zasahoval do konstrukční vrstvy vozovky, proto ho jeho vlastník na své náklady překládal. V Podzimní ulici je značný dopravní ruch včetně provozu městské hromadné dopravy, a proto se původní konstrukční vrstvy, které byly tvořené žulovými kostkami přelitými asfaltem, ukázaly jako zcela nedostatečné. Z toho důvodu jsme přikročili k celkové rekonstrukci. Věřím ale, že Podzimní ulici dokončíme ve stanoveném termínu, tedy do konce října.

Otakar Kypta
místostarosta

Vytvořeno 6.10.2009 13:11:35 | přečteno 1979x | Petr Vitvar
load