Socha dělnického revolučního hnutí

Jednu z frekventovaných jabloneckých křižovatek tvoří dnes ulice Podhorská, Mostecká a Mlýnská. Původní logická zástavba vzala za své díky pokusu o protažení rychlostní silnice skrz město. Ustoupit přitom musel secesní rohový dům v Mostecké ulici a tři domy v ulici Podhorské. Parcely v Mostecké ulici byly zasypány zeminou při generální opravě tehdejší Gottwaldovy ulice. Mšenský potok přitékající z přehrady byl stočen před Mosteckou ulicí doprava a sveden do Lužické Nisy. Vznikla tak značně nevzhledná část města.

Na stavební parcele na rohu Podhorské a Mlýnské ulice, uvolněné zbouráním staré Köhlerovy restaurace, stojí od roku 1985 sousoší nazvané „Památce revolučních bojů dělnické třídy Jablonecka“. Autorem pískovcové plastiky je známý akademický sochař Miloslav Šonka. Narodil se v roce 1923 a jeho díla, často monumentálních rozměrů, se nacházejí v řadě měst České republiky, hlavně pak v Praze. Znám je svými portréty kulturních a někdejších politických osobností a plastikami z pracovního prostředí.

Jablonecké sousoší tvoří tři postavy: dva muži, starší a mladý, a žena. Dá se říci, že jsou čítankovou ukázkou zástupců dělnické třídy. Umístění právě do tohoto prostoru bylo však více méně náhodné. Místo tady bylo a nebylo potřeba ho ani příliš upravovat. Využity byly staré stěny již dříve zbouraného objektu, terén se pouze srovnal a doplnily se některé prvky, jako osvětlení atp. Dobře posloužila i stávající zeleň. Sousoší zde bylo postaveno na politickou objednávku v roce 1985. Tehdejší vedení města postrádalo podobné pomníky, které chtělo využívat k nezbytné politické agitaci. Plastika je zhotovena z kvalitního kamene a je i solidně zpracována. Lze ale namítnout, že celkově se toto dílo do Jablonce příliš nehodí. Zobrazuje totiž spíše textilní dělníky ze Semilska či Tanvaldska.

V nedaleké budoucnosti bude potřeba celý prostor dořešit, a to hlavně z dopravního hlediska. V minulosti bylo navrhnuto již několik typů kruhových křižovatek, zatím zůstalo ale vše jenom na papíře. Dá se též očekávat, že stavební proluky budou postupně zastavovány. Tím spíš, nacházejí-li se blízko středu města. Předpokládám, že zájem o ně jistě bude.

A tak sousoší dělnického hnutí, které stojí na takovém místě, je svým způsobem ohroženo a bude nutné uvažovat o jeho přemístění. Zásadně se však nesmí zlikvidovat. Je dokladem určité doby a vzpomínkou na lidi, kteří nežili zdaleka snadno. Jsou věci a děje, které je nezbytné i dneska připomínat.

Václav Vostřák

Vytvořeno 6.10.2009 13:12:32 | přečteno 2818x | Petr Vitvar
load