Město je opět krásnější

Komise pro realizaci Programu regenerace městské památkové zóny uspořádala letos 5. ročník soutěže „O nejlépe zrekonstruovaný objekt“. Stalo se dobrou tradicí, že starosta města v rámci oslav Dne památek vyznamenává vlastníky nejlépe zrekonstruovaných objektů.

Do soutěže se mohli přihlásit vlastníci objektů, jejichž rekonstrukce byla dokončena v letech 2007 - 2009 a nacházejí se na území městské památkové zóny (MPZ) a nebo se jedná o nemovité kulturní památky mimo MPZ. Kritériem soutěže bylo zejména zachování autentičnosti historického vzhledu a citlivá obnova původních prvků. Největší důraz byl kladen na kvalitu provedené rekonstrukce, takže si ocenění zaslouží nejen vlastník objektu, ale i provádějící firmy. Z jedenácti přihlášených komise vytipovala čtyři rekonstrukce, pro něž je určena finanční odměna.

1. místo - rekonstrukce objektu Korejská 24/1999

Vlastník Ladislav Novotný z Liberce. Dům byl vystavěn kolem roku 1900 ve stylu německé novorenesance. Památkově chráněný je celý areál, tj. dům, zahrada i oplocení. Byla provedena obnova fasády s bohatým štukovým dekorem, rekonstrukce vnitřních rozvodů, vnitřních štukových omítek, podlah, oprava schodišťové stěny včetně leptaných skel. Obnovu fasády realizovala firma Izokomplet, spol. s. r. o., Brno. Ozdobné štukové prvky a opravu interiéru provedl Milan Zajac, Jablonec n. N. Oprava štítu s velmi hodnotnou výzdobou je dílem restaurátorky Vanesy Trostové z Bílého Potoka.

Vlastník po celou dobu spolupracoval s Národním památkovým ústavem ú. o. p. Liberec a rovněž se řídil pokyny památkářů Ministerstva kultury ČR a MěÚ v Jablonci n. N. Obnova probíhala v rámci Programu regenerace MPZ a za finančního přispění Ministerstva kultury ČR.

Dvě 2. místa byla udělena za obnovu objektu Klidná 5/1597 a za rekonstrukci fasádního pláště fary kostela Dr. Farského

Rodinný dům v Klidné ulici 5/1597 je ve vlastnictví manželů Jaroslava a Romany Huškových. Přesto, že objekt není nemovitou kulturní památkou, jedná se o dům dotvářející charakter MPZ. Byl postaven kolem roku 1900 a má velmi hodnotnou eklektickou fasádu. Firma Petr Hartig, štukatérství Liberec vyrobila štukatérské a sochařské prvky. P. Hartig obnovil velice kvalitně bohatou secesní výzdobu čelní strany objektu. Komise kladně hodnotila nejen kvalitu provedené práce a estetický vzhled objektu, ale i vstřícný přístup vlastníka a obnovu svépomocí.

Druhým místem byla oceněna i obnova fary kostela Dr. Farského. Budova fary byla postavena v letech 1865 - 1866 v novorománském slohu. Je hodnotným dokladem architektonického vývoje města a nedílnou součástí areálu kostela, který je jednou z dominant města. Dochovala se bez významnějších pozdějších stavebních zásahů, v čemž je podstata její památkové hodnoty. Opravu střechy, říms a vnějšího fasádního pláště prováděla firma Mareš Hynek Jablonec n. N. Kopie oken vyrobila firma Krabb Železný Brod, restaurování portálu provedl Václav Snížek. Akce obnovy probíhala v rámci Programu regenerace MPZ a za finančního přispění MK ČR a MěÚ Jablonec n. N.

3. místo - obnova domu Liberecká 3/904

Vlastníkem domu je RM Capital a Consulting, s. r. o. Jablonec n. N. Obytný dům s obchodními prostory byl postaven v letech 1891 - 1892 a je ukázkou tzv. italizující neorenesance. V interiéru se zachovala řada původních architektonických prvků a detailů. Finančně velmi náročná obnova probíhala rovněž v rámci Programu regenerace MPZ. Vlastník velice vstřícně reagoval na připomínky památkářů a snažil se o co možná největší zachování autentičnosti historického vzhledu. Ke zvýšení památkové hodnoty přispěje obnova vstupních dveří objektu.

Členové komise vybrali vítěze po důkladném zvažování. Kladně hodnotili i další provedené rekonstrukce a děkují všem, kteří se soutěže zúčastnili, ale i ostatním vlastníkům objektů, kteří jejich obnovou přispívají ke zkrášlování našeho města.

(im)

Vytvořeno 6.10.2009 13:12:04 | přečteno 2511x | Petr Vitvar
load