Datovou schránku zprovozní městský úřad od poloviny října

Zákon číslo 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů v platném znění počítá s tím, že orgány veřejné moci a právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku budou nejpozději od 1. listopadu 2009 povinně používat své datové schránky, které jim stát ze zákona zřídí.

Datová schránka je elektronické uložiště a tedy datový prostor. Slouží k tomu, aby jejím prostřednictvím vlastník odesílal svoji korespondenci tomu, kdo je datovou schránkou vybaven a také, aby tak přijímal korespondenci v podobě datových zpráv, jež mu po této informační síti někdo adresuje.

Město Jablonec nad Nisou se rozhodlo aktivovat svoji datovou schránku v předstihu, a to k 15. 10. 2009. V počátečním období, které potrvá do poloviny příštího roku, bude možná korespondence cestou datových schránek pouze v případě, že na straně příjemce nebo na straně odesílatele bude orgán veřejné moci, mezi něž město a jeho orgány patří. Teprve po 1. 7. 2010 se využití datových schránek uvolní také pro předávání datových zpráv mezi subjekty, které nejsou řazeny do struktury orgánů veřejné moci.

Tato výrazná změna bývá označována za revoluci v byrokracii. V podmínkách našeho města znamená to, že vlastníci datových schránek naleznou od 15. 10. 2009 v registru subjektů s aktivovanou datovou schránkou také město Jablonec n. N. a mohou, pokud to charakter jimi posílané zprávy dovolí, doručit městskému úřadu, městské policii nebo orgánům města, tj. zastupitelstvu a radě města, datovou zprávu a za její odeslání neplatí žádné poštovné. Takto vypravená zpráva bude dodána do datové schránky města prakticky bezprostředně. Protože MěÚ bude mít zajištěno přijímání datových zpráv v pracovních dnech několikrát denně, bude zpráva odeslaná tímto způsobem doručena zpravidla ještě v den odeslání a nejpozději krátce po zahájení pracovní doby úřadu následující pracovní den.

Současně dojde také ke změně ve vypravování korespondence městem. Zákon č. 300/2008 Sb. upřednostňuje, s výjimkou předání písemnosti adresátovi osobně přímo při jednání, způsob doručení datovou schránkou před všemi dalšími způsoby doručování. Toto pravidlo se úřad bude snažit dodržovat.

Je třeba si ale hned v úvodu přiznat, že k dokonalosti má systém zatím daleko. Pod slovy „umožňuje-li to povaha dokumentu“ se skrývá nejen omezení rozsahu datové zprávy 10 MB, ale i požadavek státu, aby žádost o některé úkony byla u našeho úřadu uplatněna žadatelem na formulářích osobně doručených úřadu (například na oddělení správních a dopravně správních agend - občanské a řidičské průkazy). Jde též o komplikace při vypravování určitých druhů korespondence úřadem, pokud je agenda pořizována našimi úředníky přímo na počítačích ústředních orgánů státní správy v Praze, které nejsou kompatibilní se spisovou službou našeho úřadu.

Dobré je také vědět, že zprávu doručovanou datovou schránkou adresát obdrží ve formátu PDF a pokud ke své práci bude potřebovat originál doručeného dokumentu v písemné podobě, získá jej za správní poplatek 30 Kč za stránku na kontaktním místě, kterým je pracoviště CZECH POINTu obecního úřadu.

Jiří Nesvadba
tajemník městského úřadu

Další informace: www.datoveschranky.info

Vytvořeno 6.10.2009 13:11:51 | přečteno 1892x | Petr Vitvar
load