Lidé - město - bezpečí

Letos na jaře nechalo město Jablonec nad Nisou zpracovat odbornou firmou průzkum veřejného mínění na téma Lidé - město - bezpečí. Průzkum slouží hlavně jako soubor podkladů pro zpracování Koncepce prevence kriminality ve městě na období 2009 - 2011.

Sociologické šetření pocitů bezpečí jabloneckých občanů, které na území města provádělo od 25. do 30. dubna třiadvacet tazatelů, je součástí bezpečnostní analýzy. Zkoumány byly názory lidí na bezpečnostní prevenci a na problematiku kriminality ve městě.

„Předmětem průzkumu mínění občanů v Jablonci nad Nisou byl zejména pocit bezpečí obyvatel města, negativní jevy, s nimiž se ve městě setkávají, podíl obyvatel, kteří se v uplynulých letech stali oběťmi vybraných druhů trestné činnosti, spokojenosti s prací státní a městské policie, návrhy na zvláštní skupiny obyvatel, jimž by se město mělo věnovat především, celková spokojenost s životem ve městě a postoj k vybraným investičním záměrům, píše se ve zprávě výzkumné a poradenské agentury Tima Liberec. Tazatelé oslovili 555 náhodně vybraných občanů města ve věku od 18 do 75 let. Právě v tomto věkovém rozmezí dnes v Jablonci žije 33 162 obyvatel, z nichž 49 % jsou muži. Ekonomicky aktivních je v tomto věku více než polovina, zhruba každý desátý občan samostatně podniká a téměř polovina je zaměstnána, a to především v nedělnických profesích.

Jak je to s pocitem bezpečí?

Poprvé od roku 2001 převažuje podle zprávy agentury Tima Liberec počet Jablonečanů, kteří se ve městě cítí bezpečně. A to nejvíce mladí muži do 29 let. Nejohroženější se naopak cítí ženy po šedesátce, v roce 2006 to byly už ženy po 45. roku věku. Jako nejméně bezpečnou zónu vyhodnotili občané konečnou tramvaje, Tyršův park a autobusové nádraží. Své špatné hodnocení z roku 2005 naopak ztratila ulice 5. května.

Nejvíce Jablonečany trápí krádeže v bytech, sklepech a na chodbách, obávají se také vykrádání nebo dokonce ukradení automobilu. K nejvíce odsuzovaným nešvarům patří znečišťování veřejných prostorů psími výkaly a přestupky v silničním provozu. Největšími problémy v okolí bydliště jsou právě podle občanů Jablonce nedisciplinovaní řidiči, špína a odpad na ulicích a v parcích a chování některých příslušníků národnostních menšin.

Každý sedmý dospělý občan Jablonce byl v posledních dvou letech okraden kapesním zlodějem, každý desátý se stal obětí násilí. Každá pátá rodina měla vyloupený byt a každé čtvrté někdo odcizil auto nebo se do něj vloupal. Zhruba každý čtvrtý občan slyšel ve svém okolí o konkrétním případu domácího násilí, ať už páchaném na dospělých nebo na dětech. Většina dotazovaných se vyslovila pro uzavření heren ve městě mezi 22 a 8 hodinou.

Co říkají občané městským strážníkům

Agentura Tima Liberec zkoumala také pocity jablonecké veřejnosti z místní městské policie. Zatímco u spokojenosti s prací Policie ČR převládá spíše kladné hodnocení (45 : 31), počet pozitivních a negativních hlasů k práci městské policie je téměř vyrovnaný (40 : 39). Ale s chováním jednotlivých městských strážníků má veřejnost podle výzkumů agentury spíše dobrou zkušenost. Ve zprávě se však přímo říká: „Městská policie v Jablonci by měla vylepšit svou práci především razantnějšími zákroky vůči vandalům, výkonem služby pěšími hlídkami a tvrdšími zákroky vůči bezohledným motoristům.

Zpracováno podle zprávy výzkumné a poradenské agentury Tima Liberec.

(fr)

Vytvořeno 30.9.2008 7:25:00 | přečteno 2467x | Petr Vitvar
load