Josef Ressel

Muži, kteří měnili město

Farář a regionální badatel Josef Ressel (16. 10. 1844 - 17. 1. 1892)

Jablonecký farář a jeden z prvních badatelů na poli regionální historie se narodil v Krásném Lese u Frýdlantu. Kněžské svěcení přijal 15. července 1868 v Litoměřicích a v tomtéž roce přišel do Jablonce. Tři roky nato se stal kooperátorem a v roce 1882 farářem. Velkým vzorem mu byl děkan Anton Miksch, na jehož místo později nastoupil.

Ressel založil ze svých prostředků knihovnu pro děti a mládež, nezanedbával ale ani údržbu kostela sv. Anny. Nechal zde provést stavební úpravy a opatřil i nové varhany. Trvalou památku si Ressel zajistil sepsáním Dějin kostela a školy v Jablonci (Geschichte der Kirche und Schule in Gablonz). V místním nakladatelství J. Rößlera vyšlo postupně devět sešitů. Pro malý počet zákazníků zůstalo ale vydávání nedokončené.
Josef Ressel byl pochován na starém jabloneckém hřbitově, který se nacházel v místech dnešního letního kina. Později byly jeho ostatky přeneseny na nový městský hřbitov a vedle něho spočinuli i někteří další katoličtí duchovní.

Jana Nová
Muzeum skla a bižuterie

Vytvořeno 30.9.2008 7:25:58 | přečteno 3352x | Petr Vitvar
load