Úvodník

Úvodní slovo místostarosty Otakara Kypty.

Vážení čtenáři,

v neděli 28. října si připomeneme 89. výročí vzniku samostatného československého státu. Tehdejší zrození Republiky československé bylo vyvrcholením staletého národně emancipačního úsilí Čechů a Slováků, který velmi uspíšila první světová válka. V posledním roce války byla situace pro rakousko-uherskou monarchii již beznadějná, což se plně projevilo v památných říjnových dnech.

Již 14. října se uskutečnila generální stávka, která na některých místech přerostla v politickou akci a ve vyhlašování státní samostatnosti. V tuto chvíli už nedokázal monarchii zachránit ani císař Karel I. svým příslibem federalizace. O čtyři dny později, 18. října 1918, se T. G. Masaryk ve Washingtonské deklaraci zavázal, že nově vzniklý stát bude postaven na demokratických a republikánských idejích. Kapitulace Rakouska-Uherska byla oznámena 28. října a týž den odpoledne byla na pražském Václavském náměstí oficiálně vyhlášena samostatnost.

Nezávisle na událostech v českých zemích se o dva dny později přihlásila slovenská reprezentace Martinskou deklarací ke společnému československému státu a 14. listopadu se sešlo první společné zasedání Národního shromáždění. Dynastie Habsburků byla prohlášena za sesazenou a bylo přijato usnesení o nové formě státu - demokratické republice. Prvním prezidentem Československa byl jednomyslně zvolen T. G. Masaryk.

Ani naše město nezůstalo stranou tehdejších významných a zlomových událostí. Němečtí politici zareagovali na vznik mladé republiky tím, že vyhlásili v severních Čechách tzv. provincii Deutschböhmen se sídlem v sousedním Liberci. V důsledku toho se stali tehdejší obyvatelé města svědky vojenské operace, při níž 11. prosince obsadili vojáci 36. pěšího pluku z Mladé Boleslavi, za pomocí skautů a sokolů, Jablonec nad Nisou. Akce proběhla v klidu a přes formální protest tehdejšího starosty nikdo nekladl odpor.

Tento útvar neměl nikde v okolních státech oporu. Všude vládla nestabilita a naproti tomu se nově vzniklá Republika československá jevila jako stabilní jak politicky, tak i ekonomicky. Tomu dal zapravdu i následující dynamický hospodářský vývoj nejen celé republiky, ale zejména našeho regionu.

Otakar Kypta
místostarosta

Vytvořeno 1.10.2007 10:38:26 | přečteno 2422x | Petr Vitvar
load