Spolkový dům - poptávka převyšuje možnosti

Navštívili jste už kavárnu v ulici E. Floriánové? Najdete ji ve Spolkovém domě, někdejší základní škole. Ani bývalí žáci by budovu už dnes nepoznali, jak je útulná. Posezení u kávy je více než příjemné, a tak mě napadlo, zda se za rok činnosti dá vyslovit nějaké hodnocení?

„Určitě ano, rok je dostatečný čas na to, aby se provoz rozjel, aby se objevily první provozní problémy, které ukáží, jakým směrem jít dál, co je třeba doplnit,“ ujistil mě ředitel této instituce Miroslav Schovanec. Podle jeho slov nejlepším hodnocením je obrovský zájem dalších organizací a sdružení získat v domě místo pro svou činnost. „Poptávka je tak velká, že bychom rádi k dosavadním prostorám připojili ještě sousední nevyužitou budovu, jež je také v majetku města.“

Pozitivní vnímání Spolkového domu je výsledkem jisté ojedinělosti podobného zařízení v českých městech. „V podstatě se zde vytvořil prostor pro neziskové organizace města, které sem docházejí. Když jsme tento projekt vytvářeli, neměli jsme dostatečnou představu o potřebné kapacitě. To, že zde mohou být různé organizace pohromadě, je velkou výhodou, protože společně mohou lépe spolupracovat a je možné dál rozšiřovat naše aktivity,“ říká ředitel, s nímž jsem se vydala na procházku účelně zrenovovaným domem. Když jsme otevřeli dveře mateřského centra, nabídla se otázka sama od sebe. Jak moc navštěvují Spolkový dům lidé bez jakéhokoli postižení.

„Chodí k nám na různé přednášky nebo prezentační akce či jen do kavárny, kterou provozuje náš partner sdružení Fokus, jež zde má i chráněnou dílnu. Poskytujeme také sál rekvalifikačním kurzům,“ vypočítává jednotlivé příležitosti ředitel Schovanec, který má ve správě ještě dvě další budovy. Jedná se o Kulturní dům v Kokoníně poskytující přístřeší například schůzkám klubu důchodců, ale i Countryonu nebo Nisance. Druhým je pak objekt v Zeleném údolí. „Tady nedávno vzniklo komunitní centrum, kde najdete například terénní pracovníky města nebo prostory pro sdružení pracující s romskou mládeží. Přímo na centrum byl zaměřen projekt s názvem Rovné šance. Doufáme, že díky projektu tady vznikne malá počítačová učebna. Jeho prostřednictvím také financujeme mimoškolní aktivity romské mládeže,“ konstatuje M. Schovanec. Je názoru, že právě lokalita Zeleného údolí není až tak problematickým územím na bezpečnost podobného zařízení, jak by se na první pohled mohlo zdát. „Terénnímu pracovníkovi se zde daří udržovat vcelku dobrý pořádek. Celý objekt je oddělený od okolní aglomerace, ale přitom je dostatečně blízko bydliště dětí ze Zeleného údolí, aby jej mohly navštěvovat.“

Kromě zmíněných Rovných šancí stojí za připomenutí také projekt Otevřené dveře: „Ten je hlavně zaměřen na občany ohrožené sociální izolací třeba kvůli zdravotnímu postižení. V jeho rámci se nám podařilo dovybavit počítačovou učebnu ve Spolkovém domě, rozvíjíme poradenskou a přednáškovou činnost například na téma jak se orientovat v nabídkách pro zdravotně postižené na trhu práce nebo návrat z mateřské dovolené do zaměstnání,“ uzavírá ředitel Spolkového domu v ulici E. Floriánové Miroslav Schovanec.

(fr)

Vytvořeno 1.10.2007 10:39:43 | přečteno 2521x | Petr Vitvar
load