Oddělení krizového řízení

Oddělení krizového řízení - název, který mi nahání hrůzu. Co si pod ním má běžný občan představit, zeptala jsem se vedoucího oddělení Jiřího Vaníčka...

To snad ne, naopak. Oddělení krizového řízení (OKŘ) je v organizační struktuře MěÚ vyčleněno právě k zajištění připravenosti města i některých dalších měst a obcí na mimořádné události a řešení krizových situací. Tato oblast zahrnuje mnoho činností a úkolů, proto uvedu jen ty hlavní.

Provádíme analýzy vzniku mimořádných událostí a stanovujeme možný rozsah ohrožení obyvatel, životního prostředí a majetku. Řešíme ochranu před povodněmi, odstraňování následků událostí způsobených jednak přírodními vlivy (sněhová kalamita), ale i činností člověka (havárie s úniky nebezpečných látek), následky znečistění povrchových vod nebo opatření při epidemii (ptačí chřipka). Vše projednáváme a zabezpečujeme v součinnosti s oddělením životního prostředí a se složkami IZS (s hasiči, policií, zdravotní záchrannou službou, hygienickou a veterinární správou, ČSAD a dalšími). Především jde o varování a vyrozumění obyvatelstva, jeho ochranu a případnou evakuaci z ohrožených území, zajištění náhradního ubytování a dodávky základních životních potřeb.

Činnost a úkoly všech složek IZS při řešení konkrétních mimořádných událostí jsou rozpracovány ve třech plánech: havarijním, povodňovém a krizovém. K zajištění připravenosti krizových orgánů organizuje OKŘ dvakrát ročně odbornou přípravu členů štábu, povodňových komisí, starostů a zástupců firem a institucí. O dobré připravenosti a součinnosti složek IZS svědčí úroveň zpracovaných plánů a výsledky letošního taktického cvičení. Pracovníci oddělení zajišťují i vybavenost a akceschopnost tří jednotek sboru dobrovolných hasičů v Pasekách, Kokoníně a Proseči n. N., poskytují pomoc při zajištění požární ochrany, bezpečnosti a ochrany zdraví v základních a mateřských školách v Jablonci n. N.

Máte zkušenosti ze spolupráce s občany, při cvičeních nebo skutečných krizích? Jak se v těchto vypjatých okamžicích chovají?

Krizi jsme zatím nezažili, ale zkušenosti máme. Např. z likvidace sněhové kalamity a z povodní v r. 2002, z evakuace a následné péče o obyvatele při požáru panelového domu v Jeronýmově ulici v r. 2006 či při již zmíněném taktickém cvičení IZS. Vždy se chovali ukázněně, nepanikařili, dbali pokynů zasahujících složek. Za to patří poděkování občanům, ale i zástupcům firem a institucí, se kterými plánujeme a zabezpečujeme všechna opatření.

(fr)

Vytvořeno 1.10.2007 10:38:43 | přečteno 3138x | Petr Vitvar
load