Vrabčáci slaví

Dětský pěvecký sbor Vrabčáci vstoupí letos na podzim už do své jubilejní patnácté sezóny. Během této doby se těleso stalo respektovaným sborem, který sbírá četné vavříny v domácích i zahraničních soutěžích. Hlásky jabloneckých dětí šíří jméno města Jablonce nad Nisou po celé republice a věhlas české hudby v zahraničí.

Během své činnosti sbor navázal četná přátelství s řadou dětských souborů doma i ve světě. Za zmínku stojí několikaleté partnerství s pěveckým sborem Niňos Cantores z Mexika, jež se z původně kulturní spolupráce prohloubilo v trvalejší vazby mezi naším městem a zej­ména zdejší Obchodní akademií, která připravuje studenty na působení ve španělsky mluvících zemích.

Sbor založil na podzim roku 1992 při ZŠ Mozartova Mgr. Pavel Žur, který se trpělivě věnuje svým svěřencům. Sborem prošly během let na tři stovky dětí, které nejenže zí­skaly kvalitní hlasovou prů­pravu a lásku k hudbě, ale obohatily se o přátelské vztahy a naučily se důležitým hodnotám, k nimž činnost ve sboru vede - kázni, odpovědnosti a respektování druhého člověka.

Poměrně tvrdou práci, které se děti věnují pod vedením svého sbormistra dvakrát týdně a na prázdninovém soustředění, vyvažují veřejná vystoupení, zájem tisku, rozhlasu i televize na celostátní úrovni a především společné vystupování s tako­vými hvězdami, jakými jsou například operní pěvci Eva Urbanová či Peter Dvorský. Několik let už také trvá spolupráce s popovou stálicí Lucií Bílou, která děti pravi­delně zve ke svým koncertům. Za zmínku stojí jistě i vystoupení ve velkých projektech, například s polskou Dolnoslezskou filharmonií. O vysokém renomé jablonec­kého sboru jistě svědčí i fakt, že děti kromě klavíristky Romany Halamové doprovází na klavír i uznávaný klavírista a varhaník Petr Hostinský.

Letošní jubileum oslaví Vrabčáci slavnostním koncertem spojeným s vernisáží výstavy v Městském divadle v pondělí 16. října. Den poté si děti zazpívají jako hosté v recitálu zmíněné Lucie Bílé. Na slavnostní koncert 16. října zve soubor také všechny bývalé členy a jejich rodiče, aby si společně zavzpomínaly. Společně s Vrabčáky vystoupí na prestižním ve­čeru též přípravné sbory Písklata a Vrabčata pod vedením uči­telky Miroslavy Jiruškové.

Do příští „patnáctky“ po­přejme Vrabčákům, aby se jejich písničky i nadále ozývaly doma i ve světě.

- jš -

Vytvořeno 4.10.2006 9:31:16 | přečteno 2920x | Petr Vitvar