O nejlépe zrekonstruované objekty

Soutěž

Komise pro realizaci Programu regenerace městské památkové zóny uspořádala v letošním roce již 4. ročník soutěže „O nejlépe zrekonstruovaný objekt“. Stalo se již tradicí, že starosta města v rámci oslav Dne památek vyznamenává nejzajímavěji zrekonstruované objekty v městské památkové zóně a ve správním území města Jablonce nad Nisou.

V roce 2002 získala nejvyšší ocenění zdařilá rekonstrukce Petřína. V dalších letech byli vyznamenáni vlastníci ob­jektů v městské památkové zóně, jimž se rekonstrukce z hlediska architektonického při dodržení všech podmínek památkářů nejvíce povedla. V roce 2005 byla I. místem oceněna novo­stavba polyfunkčního domu Komen­ského 15.

Letos komise vybírala z 8 přihlášených rekonstrukcí ob­jektů v městské památkové zóně. Čestné uznání za nejzdařilejší počin v letech 2005 - 2006 získalo město Jablonec nad Nisou za rekonstrukci kostela sv. Anny. Tato nejstarší městská památka byla ještě v loňském roce v dezolátním stavu. Objekt nesloužil svému účelu a stál před rozsáhlou rekonstrukcí. První opravy byly hra­zeny z veřejné sbírky, během které se vybralo téměř půl milionu korun. Dále byl projekt v celkové výši cca 25 milionů Kč spolufinancován Evropskou unií a Ministerstvem pro místní rozvoj. Díky dárcům, organizacím a městu Jablonec nad Nisou se podařilo kostel zachránit. Byly provedeny opravy vnějších a vnitřních omítek včetně podlah, zrestaurovány byly původní prvky interiéru a osazeny byly zrestaurované vitráže. Dále bylo vybudováno točité schodiště i nové osvětlení. Hlavním dodavatelem rekonstrukce byla firma BAK a.s., dodavatelem nových varhan v hodnotě 5 milionů Kč byla firma Grygar, Prostějov.

Podhorská 15, obrázek se otevře v novém okněKomise dále udělila I. místo za rekon­strukci objektu Luční 2/380, který je v majetku Židovské obce Liberec. Ob­nova probíhala převážně v roce 2005, letos byla dokončena fasáda. Jedná se o příkladně provedenou rekonstrukci se zachováním památkových hodnot kulturní památky. Rekonstrukci fasádního pláště zajistila firma SSN spol. s r o. (Václav Snížek) Říčany. V objektu byly zrekonstruovány také byty, byla obnovena střecha a provedeny okolní úpravy.

II. místo udělila komise za rekonstrukci objektu Podhorská 15/933, jehož vlastníkem je společnost Pyramid s.r.o. Zde komise ocenila citlivě provedenou obnovu fasádního pláště a příkladnou spolupráci vlast­níka objektu s Národním památkovým ústavem Liberec a s orgánem památkové péče Městského úřadu v Jablonci nad Nisou. Provádějící firmou byla společnost TERMIL s.r.o. Albrechtice v Jizerských horách. Vlast­níci těchto dvou objektů získali od města Jablonec nad Nisou finanční ocenění.

Ivana Machková
odd. archit. a územního plánu

Vytvořeno 4.10.2006 9:31:08 | přečteno 2419x | Petr Vitvar