Lesy budou mít pro nás stále větší význam

Na pozvání místostarosty Petra Vobořila navštívil jabloneckou radnici náměstek ministra životního prostředí František Pelc. Mnozí jej asi znají jako zakladatele a předsedu Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor a prvního porevolučního šéfa Správy CHKO Jizerské hory. Panu náměstkovi jsme položili několik otázek.

Město delší dobu uvažuje o přípravě ekologického centra. Mohlo by využít nějakých veřejných prostředků?

Tento zájem města znám a považuji ho za rozumný. Operační program životního prostředí obsahuje v ose sedm právě podporu rozvoje infrastruktury pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu. Žádosti přijímá letos Státní fond životního prostředí a objem peněz by měl být pro všechny kvalitní projekty dostačující. Nezbytná je i dílčí spoluúčast města. Poctivě však přiznávám, že trochu limitující pro Jablonce může být fakt, že v Libereckém kraji už několik podobných zařízení funguje. Proto záměr musí být kvalitní a invenční. Mohu pouze doporučit, aby byla zvážena rekonstrukce nějakého staršího objektu, aby programy centra měly vazby na venkovní prostředí a kromě dětí aby mohli středisko využívat i dospělí, například pedagogové. Projektu určitě pomůže přiložená racionální rozvaha, jak dlouhodobě zajistit provoz centra s podporou města.

Jaký máte názor na ekologickou výchovu? Není její význam přeceňován?

Moderní ochrana životního prostředí využívá čtyř, respektive pěti skupin instrumentů. Za prvé potřebuje dobrou legislativu. Za druhé znalosti o hodnotách přírodního a životního prostředí a jeho problémech. Za třetí pak promyšlené ekonomické nástroje - dobře nastavené daně, díky nimž se šetrné chování vyplatí - nebo přímou podporu některých projektů například prostřednictvím adresných, neplýtvavých dotací. A za čtvrté potřebuje nakloněnou a informovanou veřejnost, která bere ochranu životního prostředí vážně. Účinná ochrana je promyšlená kombinace všech nástrojů dohromady, ne odděleně - to za páté. Nestačí mít jenom dobrý zákon nebo jen dost peněz. Ekologická osvěta je nenahraditelnou součástí moderní ochrany životního prostředí.

Je ekologie vůbec věda?

Vím, kam míříte. Ekologie je věda přes dvě stě let stará a zabývá se tím, jak to v přírodě, krajině a našem životním prostředí funguje.

Dlouhodobě pracujete na obnově poškozených lesů Jizerských hor. Jaký je jejich stav a perspektiva?

Lesy Jizerek byly velmi poškozeny imisní zátěží v 70. a 80. letech. Lesní hospodaření a záchrana dřevní hmoty jejich stavu nepřidaly. Od 90. let se situace výrazně zlepšila, snížily se imise a obnova lesů probíhá s větším využitím ekologických poznatků. Podařilo se nám dokonce zachránit a využít při obnově lesa některé původní populace lesních dřevin - od jizerskohorského buku a smrku až po jedli a jilm horský. Což je s ohledem na klimatické změny a stále existující imisní zatížení hodně důležité. Zjednodušeně řečeno, v budoucnu můžeme mít v Jizerkách buď lesy přírodě blízké, nebo žádné. Lesy budou mít pro nás stále větší význam jako obnovitelný zdroj materiálu.

Vaše ministerstvo přišlo před pár měsíci s novým programem Zelená úsporám. Jak se vám podařilo získat deset miliard? Proč o čerpání peněz zatím jeví veřejnost jen malý zájem?

Peníze jsme získali po dlouhém jednání z Japonska, které nestihlo provést některá opatření ke snížení skleníkových plynů. Na rozdíl od nás. Podle mezinárodních dohod musíme ty peníze investovat do snižování produkce těchto plynů. Program se vyhodnotí v roce 2012. Původní podmínky možná byly pro žadatele dost komplikované a přísné. Své určitě sehrála i hospodářská krize, proto evidujeme jen něco přes dvě stě žádostí. Vše jsme vyhodnotili a po jednání s japonskými partnery jsme celý program velmi zjednodušili a pro žadatele udělali celkově přístupnější. Pro snížení energetické náročnosti bude stačit udělat i jen jedno opatření, například výměnu oken nebo zateplení budovy. Na nezbytné projekty bude určena podpora až 15 tisíc korun. Více informací je na www.zelenausporam.cz.

(red)

Vytvořeno 31.8.2009 12:40:57 | přečteno 3180x | Petr Vitvar
load