Třikrát o svatém Janu z Nepomuku

O jabloneckých sochách

Jan Nepomucký, jeden z českých zemských patronů, má v Jablonci hned trojnásobné zastoupení. Oblíbený český patron bývá podle umístění nazýván „svatý na mostě“. Pro charakteristický postoj, tj. nohy vytočené v kolenou, trup nahnutý mírně do protisměru a pootočenou hlavu se mu též říká „špatně vyřezaný svatý“.

Svatý Jan na mostě

Neznámý autor vytesal sochu i s podstavcem z pískovce. Mezi těmi jabloneckými se zřejmě jedná o nejvýznamnější plastiku sv. Jana Nepomuckého. Najdeme ji v Lipanské ulici na mostě přes Nisu. Nestála tu však vždycky. Od roku 1735 byla umístěna v prostoru dnešního Horního náměstí, na pozemku domu v ulici 28. října č. 2/91. Sem, k „zázračné studánce“, kdysi vedla křížová cesta.

V sobotu 4. dubna roku 1826 se sklář Josef Benda vracel domů se svou třináctiletou dcerou z jabloneckého Dorfšenku, kde byli na svatbě Josefa Kittela. Ve večerním šeru ztratila dívka na vratké lávce přes Nisu rovnováhu, spadla do zrovna rozvodněného potoka a utopila se. Na památku této události byla socha přemístěna k lávce, kde stojí doposud.

Při bližší prohlídce nás může napadnout, že sv. Jan stojí na třech nohách. Jedná se prý o „oděvní pochybení“. Chybou je i šest hvězd v jeho svatozáři. Šestá totiž přibyla při posledním restaurování. Legenda praví, že právě pět hvězd lidé spatřili na hladině Vltavy v místě, kam byl Jan Nepomucký svržen z Karlova mostu.

Klečící Jan, foto: O. Simm, obrázek se otevře v novém okněKlečící Jan

Jiná ze soch sv. Jana Nepomuckého stojí v zahradě rodinného domu č. 8/871 v Malé ulici. Jde o kvalitní památku barokního umění zhotovenou již počátkem 18. století. V roce 1752 ji zde nechal postavit Johann Seidel. Na dvou pískovcových stupních spočívá nízký sokl, na kterém stojí hranolovitý dřík. Na něm leží vpředu zaoblená římsa, pod kterou do dříku zasahuje kartuše s hlavou andílka. Římsa nese vysoký členitý sokl s pravoúhlými vykrojenými rohy. Na soklu klečí postava Jana Nepomuckého. Jánská ulice mu vděčí za pojmenování.

Svatý Jan litinový

Třetí svatý Jan Nepomucký stojí od roku 1856 na návsi v Rýnovicích. Litinová socha spočívá na osmibokém podstavci zdobeném gotizující ornamentikou. V rukou drží kříž a palmovou ratolest. Podstavec stojí na žulovém stupni, kolem něhož je novější železná zahrádka. V roce 1993 byla socha zapsaná do seznamu kulturních památek odborně renovována. Komplet je vzácným dokladem litinové plastiky umístěné v terénu.

Pramen: J. V. Scheybal a kol., Památky Jablonecka, 1969.
Václav Vostřák

Vytvořeno 29.8.2008 12:40:10 | přečteno 3176x | Petr Vitvar
load